English
العربية
Online
Hizmetler

Ata Karnesi

ATA KARNESİ VE AVANTAJLARI
 
ATA karnesi, uluslararası ATA Sözleşmesi çerçevesinde, akit ülkelere geçici olarak eşya götürmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış, özel bir gümrük belgesidir.
ATA kısaltması Fransızca " Admission Temproraire " ve İngilizce " Temporary Admission" ( geçici kabul ) sözcüklerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
Bilindiği üzere uluslar arası ticaretin genişlemesi ile birlikte ulusal ekonomilerin birbirlerine olan bağımlılığının artması, dış Pazar paylarını arttırmak amacıyla yurtdışına mal numunelerini götürmek isteyen girişimcilerin, ekipmanları ile birlikte seyahat etmek zorunda kalan meslek sahiplerinin, ihtisaslaşmayı ve teknik gelişmeyi yaymada önemli bir rol oynayan sanayi malı ile uluslar arası kültürel alışverişte büyük rol oynayan sanat eserlerinin geçici ithalat ve ihracat işlemleri sırasında karşılaşılan gümrük formalitelerinin ortaya çıkardığı güçlükleri en aza indirgemek ihtiyacını doğurmuştur.
Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanarak, Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından 6 Eylül 1961 tarihinde kabul edilen " Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi " ( ATA Sözleşmesi ) 30 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Uluslararası bir Sözleşme olan " ATA Sözleşmesi " ülkemizce de 23.08.1974 tarihinde onaylanarak uygulamaya konulmuştur.
Ülkemizde özel sektörün en üst yasal temsilcisi olan T.O.B.B.,ATA karnesi uygulamaları konusunda kefil kuruluş sıfatıyla, yurdumuzda kullanılan yabancı ATA karneleri için Türk gümrüklerine, yurtdışında kullanılan Türk ATA karneleri için ise yabancı gümrüklere karşı sorumluluk taşımaktadır.
1997 yılından bu yana GAZİANTEP TİCARET ODASI da ATA karnesi işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş bulunmaktadır.
ATA karnesi uluslararası ticareti yapılan malların şu amaçlar doğrultusunda , sisteme dahil ülkelere geçici kabulünü şart koşar.
 

 

Bu amaçlar :

 

1-Karne üzerinde belirtilen eşyanın belli bir sergi veya fuarda teşhir edilmesi ( Sergi ve Fuarlar Sözleşmesi )
2-Daha sonra yapılacak ticari bağlantılar için yurtdışına numune olarak mal çıkarılması ( Ticari Numuneler Sözleşmesi )
3-İş ve meslek sahiplerinin beraberinde yer alan ve işin yürütülebilmesi için gerekli olan malzemeler ( Mesleki Malzeme Sözleşmesi )
4-Bilimsel araştırmaya ve öğretime tahsis edilecek bilimsel malzemenin yurtdışına çıkarılması ( Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi )
6-Uluslararası deniz trafiğinde çalışan yabancı gemilerdeki gemi adamları tarafından kullanılacak sosyal ihtiyaç malzemesinin ithali ( Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesinin Geçici İthaline dair Gümrük Sözleşmesi )
7-Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline dair Gümrük Sözleşmesi olabilir.
 

 

ATA KARNESİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIK VE AVANTAJLAR

 

ATA karnesi sistemi özellikle kendi ürünleri için dış Pazar arayan gerçek ve tüzel kişiler ile geçici ithalata ihtiyaç duyanlara avantajlar sağlar
1 ATA karnesi kapsadığı eşyanın geçici ithalatı için istenen ulusal gümrük beyannamesinin yerini alarak, başka bir gümrük belgesi düzenlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
2 Başlı başına bir teminat niteliği taşıyan ATA karnesinin kapsamında bulunan eşya kefil kuruluşlar tarafından sağlanan uluslararası garanti zincirinin teminatı altında olduğundan, ne gümrük makamları ne de karne sahibi tarafından başka bir tedbir alınmasına gerek yoktur.
3 ATA karnesi, karne sahibi ve gümrük makamları tarafından yapılacak gümrük işlemlerini önemli ölçüde basitleştirerek, çabuklaştırır.
4 ATA karneleri iş adamlarının beraberinde ticari malzemelerle yurtdışına seyahat edebilmeleri için hızlı bir yol olduğundan, uluslararası rekabette çok önemli bulunan maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.
5 ATA karnesi bir yıl geçerlilik süresinin bulunması, kullanıcılara bu süre içinde kendi ülkesinden hareket ederek ATA sistemine dahil ülkelere ihtiyacı olduğu kadar seyahat etme imkanı sağlar.


  EK DOSYALAR


Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim