English
العربية
Online
Hizmetler

GTO TARİHÇE

Elde edilebilen en eski verilere göre Gaziantep Ticaret Odası (GTO), "Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla 1898 yılında kurulmuştur.

Daha sonra Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası adını alan Gaziantep Ticaret Odası' nın kuruluş yıllarındaki tüzüğüne dair elimizde herhangi bir belge ve bilgi mevcut değildir. Ancak o dönemde İstanbul Ticaret Odası´na ilişkin çıkarılan tüzüğün diğer Ticaret Odaları için de geçerli olabileceği tahmin edilmektedir.

İlk dönemlerde "Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası", 1902 ve 1903 yıllarına ait Halep Vilayeti Salnameleri´nde "Ziraat Odası", 1904 yılından itibaren adı geçen Salnamelerde "Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası", 1989 yılına kadar "Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası" adı ile anılan kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın 15.05.1989 tarihli yazısı gereği Oda Yönetim Kurulunun 7.8.1989 tarihli oturumunda alınan karardan sonra "Gaziantep Ticaret Odası" adını almıştır.

 

Cumhuriyetin ilk Yıllarında Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası

 

Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1922 yılına kadar geçen 24 yıllık bir zaman zarfında yürüttüğü faaliyetlere yönelik herhangi bir kayıta ulaşılamamıştır. mevcut bilgilere göre, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası gerçek anlamdaki ilk toplantısını mutasarrıf Münir Bey'in başkanlığında 24 Ocak1922 tarihinde yapmış ve 31 Mayıs 1326/1910 tarihli "Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname" ye binaen çalışmalarına başlamıştır

Dört yıl boyunca tüccarların Odaya kayıtlarıyla, sınıf ve derecelerinin tayini ile uğraşan Oda, kuruluş amacına uygun dönem çalışmalarının yanı sıra Avrupa'ya giden seyyar sergiye 43 çeşit emtia ile katılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından 20 ay önce tekrar çalışmalarına başlayan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyet dönemindeki hukuki temelleri 22 Nisan 1341 (22 Nisan 1925) tarihinde bulunduğu bölgenin ticari ve sanayi faaliyetlerini düzenlemek ve diğer bölgelerle işbirliği ve iletişim kurmak üzere T.B.M.M tarafından kabul edilmiş bulunan 655 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" ile atılmıştır.

2 Mayıs 1341 (2 Mayıs 1925) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile Türkiye'deki tüm Ticaret ve Sanayi Odalarına yeni bir çehre ve ivme kazandırılmış ve bundan böyle Odalar yurt ekonomisine tutarlı bir şekilde katkıda bulunmaya başlamışlardır.

1926 yılında oluşturulan "Gaziayıntab İktisad Mıntıkası' sında (Gaziayıntab, Urfa, Malatya, Diyarbekir, Siirt, Mardin, Elazığ ve Bitlis) İzmir İktisat Kongresi' nde tüccar grubunun aldığı kararların 5. maddesi gereği "Umumi Ticaret ve Sanayi Odaları Kongresi" ihdas etmeleri zorunluluğu çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası 1926-1938 yılları arasında sekiz tane kongre düzenlemiştir.


Gaziantep' teki pek çok ekonomik kurum ve kuruluşların oluşumunda büyük payı bulunan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası, 1938 yılında fıstık ürününün gerek kalite bakımından gerek ticari açıdan dış piyasalardaki yerini kaybetmesi üzerine aldığı Meclis kararı ile çalışmalara başlamış ve Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği' nin kuruluşunu sağlamıştır.

Cumhuriyetin 50. yılında Gaziantep bölge sınırları içerisinde; Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası' nın yanısıra 1922 yılında faaliyete geçen Kilis Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası' na bağlı olarak 1946 yılında faaliyete geçen İslahiye Ajanlığı ve 1962 yılında kurulan Nizip Ticaret ve Sanayi Odaları ekonomik gelişimin hızlandırılması yönünde önemli çalışmalara imza atmışlardır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep' te mevcut 2 bine yakın ticaret ve sanayi firmasının 400 tanesi Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası' na kayıtlı iken bu sayı 1933 yılında 440' a yükselmiştir. 1954 yılında bu rakam 953, 1966 yılında ise bu sayı 2917' ye yükselmiştir.

Kuruluşunun 75. yılında Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası 4275 kayıtlı tüccar ve sanayici üyesiyle Türkiye' nin büyük mesleki teşekküllerinden biri olmuştur.

Cumhuriyetin 50. yıl kutlama çalışmalarına, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası, 121 firmanın katıldığı bir sanayi sergisi düzenleyerek iştirak etmiş ve 50. yılda Gaziantep ekonomisini ifade eden bir yıllık hazırlamıştır.

Bugün Gaziantep' in kalbinin attığı Gaziantep Organize Sanayi bölgesi' nin kurulması çalışmalarına 1970' li yıllarda başlayan Oda aynı dönemde Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi' nin kuruluşunda da etkin rol oynamıştır.

1980 yılında Gaziantep' in Türkiye genelinde küçük imalat sanayinde toplam işyeri sayısındaki payı % 2.66, toplam istihdamdaki payı ise % 3.44' dür. Yine aynı yıl içinde, Türkiye genelinde toplam imalat sanayii işyerlerinin % 95.23' ünü küçük ölçekli imalat sanayii oluştururken bu oran Gaziantep' te % 97.11' dir.


Gaziantep Ticaret Odası

 

1989 yılına kadar faaliyetlerini Ticaret ve Sanayi Odası adı altında yürüten Oda,  daha sonraki yıllarda Gaziantep Ticaret Odası olarak çalışmalarına devam etmiş ve  Gaziantep' in ekonomik hayatının gelişimine çok önemli katkılar sağlamıştır.

Gaziantep'in imalat kapasitesinin geliştirilmesi , ticari hayatın canlılığının arttırılması, ilimizin her platformda tanıtımı ve temsilinin yanı sıra üyelerinin sorunlarının en etkin bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar, Gaziantep Ticaret Odası'nın belli başlı çalışma alanlarını  oluşturmaktadır. Bu çalışma alanları çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli değişim ve gelişim göstermekte ve Oda, uzman kadrosu ile bu değişimi en etkin bir şekilde hizmetlere yansıtmaktadır.  
 

100 yılı aşkın bir süredir bölgenin ekonomik gelişiminde etkin roller üstlenen, çalışmalarını sosyo-kültürel alanlarda da sürdüren Gaziantep Ticaret Odası bu misyonunu gelecek dönemlerde de etkin bir şekilde devam ettirecektir.

 

ODAMIZ

GTO Hakkında Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanlık Divanı Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Disiplin Kurulu Meslek Komiteleri Eski Yöneticiler GTO ve Kalite Organizasyon Şeması
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim