English
العربية
Online
Hizmetler

İhraçat Belgeleri ve Kuralları

1.A.TR DOLAŞIM BELGESİ

 

 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında kullanılan bir belgedir. Belge kapsamı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu serbest dolaşımda olduğunu gösterir. O eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlar.

 

 

A.TR DOLAŞIM BELGESİ TANZİM EDİLECEK ÜLKELER

 

-Almanya -Hollanda -Portekiz

-Fransa -Danimarka -İspanya

-İtalya -İrlanda -Finlandiya

-Belçika -İngiltere -İsveç

-Lüksemburg -Yunanistan -Polonya

-Çek Cumhuriyeti -Slovakya -Macaristan

-Slovanya -Litvanya -Letonya

-Estonya -Malta -Bulgaristan

-Romanya

A.TR Dolaşım belgesini adres kısmı hariç İngilizce doldurulması gerekmektedir.

 

 

2.EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

 

EFTA Ülkeleri, serbest Ticaret anlaşmasıyla yapılan ülkeler ve Avrupa topluluğuna yapılan Tarım Ürünleri ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

 

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ TANZİM EDİLECEK ÜLKELER

 

* Efta ülkeleri: Norveç, İsviçre, İzlanda, Lihntenşteyn.

* EUR.1 Düzenlenmesi Gereken Serbest Ticaret Anlaşması Yapılan Ülkeler

-İsrail

-Makedonya
-Şili
 
-Bosna Hersek
- Ürdün

-Hırvatistan

-Filistin

-Tunus

-Fas

-Mısır

-Albaniya ,

-Gürcistan

-Karadağ

-Sırbistan

* Avrupa Topluluğu ülkelerine, Tarım Ürünleri ihraç edilmesi halinde EUR.1 tanzim edilir.

EUR.1 de;adres kısmı hariç,İngilizce olarak doldurulur.

EUR.1 belgesinin son suretinin arka kısmında, sağ alt köşesinde ayrılmış kısma firma kaşesinin ve şirket yetkilisinin imzasının tatbik edilmesi gerekir

Avrupa Topluluğu ülkelerine; GTİP numaralarının karşısında(T) harfi olan ürünleri için EUR.1 (+TAR)olanlar için ise A.TR düzenlenir.Buradaki (T) harfi işlenmemiş Tarım Ürününü(+TAR) harfleri ise işlenmiş tarım ürününü ve Sanayi Ürününü ifade etmektedir.

 

 

EUR.1 DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKELER:

 

 

 

3-FORM A:

 

Bazı ülkelerin tek taraflı uyguladığı tercihli sistemden yararlanabildiğimiz için düzenlenmesini öngördükleri özel bir menşe şahadetnamesidir.

FORM A'nın 8. kolonuna, gideceği ülkeye göre:

a) Malın tamamıyla Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler için "P" harfi,

b) Rusya federasyonu,Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ve ihraç edilen üründe kullanılan Türk menşeli olmayan girdinin yüzde payının birlikte verilmesi gerekir.

 

 

ÖRNEK(Y%25)

 

c) Japonya için "W" harfi ile birlikte GTİP numarasının ilk dört rakamının yazılması, ayrıca ihraç edilen üründe Türk menşeli olmayan girdiğinin yüzde payının birlikte verilmesi gerekir.

 

 

ÖRNEK(57.07"W"%12)

 

FORM A; Kural olarak İngilizce ve Fransızca doldurulur. Rusya'ya yapılan ihracatta belgenin hatasız doldurulmasına özen gösterilmeli; ayrıca belgenin Rusça olarak düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

 

 

 

FORM A DÜZENLENECEK ÜLKELER:

 

 

 

4-MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENECEK ÜLKELER

 

Ülkemizde tercihsiz ticarette kullanılan malın menşeini belirlemek üzere ithalatçı ülkenin istemi üzerine Menşe Şahadetnamesi (ABC FORMU) düzenlenir.A.TR belgesi, EUR.1, FORM A tanzim edilmeyen üçüncü ülkelere yapılan ihracat işlemi gerçekleştirilirken, bir malın menşeini belirlemek amacıyla Menşe Şahadetnamesi tanzim edilir.

 

 

İHRACATÇILARIMIZN BELGELERİ TANZİM EDERKEN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 

 

 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI:

 

1- Sertifikalar silinmeyen ve birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen firma tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülkenin gümrük iadesi tarafından onaylanmalıdır.

2- Sertifikaya kayıt edilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır.Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir.Burada kullanılmayan yerlere sonradan bir eklenmeyi imkansız kılmak yapılması gereken bir kuraldır.

 

 

A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI:

 

1- Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalıdır. Düzeltmeler yanlışların üzerine çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bu düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından imzalanması ve gümrük idaresince tasdik edilmesi gerekir.

 

 

EVRAK TASDİK ETTİRİRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

* Yukarıda bahis konusu olan evrakların doldurularak, tasdik için odaya ibraz edilirken tasdik ettirilmesi dahi muhakkak surette bir fatura fotokopisi de beraberinde getirilmesi

zorunludur.

* Odamıza kayıtlı bulunmayan firmaların, tasdik işlemi için Odamıza müracaat etmeleri halinde, kayıtlı bulundukları Odadan faaliyetleri sürdüklerine dair belge getirmeleri mecburidir.

Bu faaliyet belgesinin aylık olarak firma tarafından yenilerek odamıza ibrazı gerekmektedir.

A.TR, EUR.1 ve FORM A evraklarının tanzim edilmesi gereken ülkelere aynı zamanda Menşe Şahadetnamesi tanzim edilmeyecektir.Bu hususta ihracatçı firmalarımızın zor durumda kalmamaları için akreditif şartına Menşe Şahadetnamesi düzenlenilmesi şeklinde bir madde konulmamasına azami dikkat göstermeleri gerekir.

- İngilizce olarak düzenlenen ikinci fatura tasdikleri Odamızca yapılmamakta olup, ancak maliye bandrollü gerçek faturanın odamıza ibrazı ve ikinci faturayla aynı olması halinde tasdik yapılabilecektir.

YUKARIDA SÖZ KONUSU OLAN BELGELERİN İTİNALI BİÇİMDE DOLDURULARAK BÜTÜN SURETİNDE İHRACATÇI FİRMALARIN KAŞESİNİN VE YETKİLİ İMZASININ BULUNMASI ZORUNLUDUR.Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim