English
العربية
Online
Hizmetler

Piyasa Rayiç Araştırması

Kurum veya Firmalar resmi yazı ile odamıza müracaat ederek yazı muhteviyatı malzeme ve emtiaların fiyat tespitini istemektedirler.

Müracaatlar kayıt işlemlerinden geçerek tarafımıza tavdi edilmektedir. Tevdi edilen yazı muhteviyatı  malzeme veya emtiaların fiyat tespiti  yapılması için Ticaret Memuru tarafından, telefonla veya faksla, o işle ilgili en az üç firmadan fiyat alınır. Fiyat alınmış ise , ilgiliye hitaben tespit edilen fiyatları içeren iki suret resmi yazı hazırlanır. Hazırlanan bu yazı fiyat almakla sorumlu olan kişi tarafından paraf edilip, yetkilinin onayına sunulur. Onay işleminden sonra evrak çıkış kayıt numarası alınır, oda mührü ve isim kaşesi basılır. Yazının aslı ilgiliye verilmek veya postalanmak üzere zarflanır, diğer suret ise fiyat tespit belgeleriyle beraber dosyalanmak üzere alınır.


Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim