English
العربية
Online
Hizmetler

YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

GAZİANTEP TİCARET ODASI 

2018 YILI KAYIT ÜCRETİ – YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

 

DERECE                                2018 YILI KAYDİYE ve YILLIK AİDAT

 

1.Derece                                            500.00.TL

2.Derece                                            440.00.TL

3.Derece                                            370.00.TL

4.Derece                                            310.00.TL

5.Derece                                            190.00.TL

6.Derece                                            180.00.TL

7.Derece                                            290.00.TL (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri)

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununun 24. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan ve 2018 yılında Gaziantep Ticaret Odasınca uygulanmak üzere kayıt ücreti, yıllık aidat tarifeleri ve munzam aidat 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.

 

Madde 24;  ……….kayıt ücretleri ile yıllık aidat , onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az yarısından fazla  olamaz.

 

Madde 25 ; ……….bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat ( Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrete göre hesaplanacak) yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

 

Aidat Ödemeleri

 

Aidatlar yıl içerisinde 2 (iki) eşit taksitte alınır. 2018 yılı için;

 

 

olup,  son günün hafta sonuna gelmesi halinde ilk iş günü hesap edilecektir.

 

Geciken taksitler için aylık 1,40 gecikme faizi uygulanır.

 Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim