Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

Blog

Gökçe AK

Oda Nedir, Ne Yapar?

ODA NEDİR, NE YAPAR?

Dünyada Ticaret ve Sanayi Odaları XVI. yüzyılın sonlarında kurulmaya başlamış ve Marsilya Ticaret Odası 1600 yılında ticaret odası adı ile kurulan ilk kuruluş olarak tarihe geçmiştir. Günümüzde batılı ülkelerde ticaret ve sanayi odalarının genel işlev olarak devlet otoritesine ve işletmelere yönelik olarak vermiş olduğu müşavirlik hizmeti dikkati çekmektedir.

Ülkemizde ilk olarak 1867 yılında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Yine Gaziantep Ticaret Odası 1898 yılında kurularak, ülkemizin ilk odalarından olma özelliğini kazanmıştır.

Verilen bu tarihçeyle her ne kadar oda faaliyetleri Batıda başlamış olarak görülse de, aslında ülkemizde odalar, görevleri ve faaliyetleri bakımından AHİLİK kültürünün izlerini barındırmaktadır.

Ülkemizdeki Oda ve Borsaların çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anayasa’nın 135’inci maddesinde düzenlenen kamu kurumu niteliğinde, idari, temsili ve istişarî birçok işlev üstlenmiş, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek üst kuruluşudur. Türk sanayici ve tacirinin en üst düzeyde ve tek yasal temsilcisidir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda ve Borsaların sayıları; 183 ticaret ve sanayi odası, 55 ticaret odası, 12 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası, 113 ticaret borsası olmak üzere toplam 365’e ulaşmıştır.

Dünyadaki ticaret ve sanayi odaları ulusal bir üst kuruluş altında örgütlenmektedirler. Ancak bu örgütlenmenin en önemli konusu, üyeliğin statüsüdür. Kıta Avrupası’nda üyeliğin genellikle zorunlu, Anglosakson ülkelerinde ise gönüllülük prensibinde olduğu görülmektedir. Her iki yaklaşımın da bazı avantaj ve dezavantajları olmakla beraber, odaların temel felsefesinin; “üyelerinin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, beklentilerine cevap verecek hizmetleri sunmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü inisiyatifi desteklemek” olduğu net bir biçimde bilinmektedir.

 

Odalara üyelik statüsünde Avrupa Birliği ülkelerini incelersek;

 

Ticaret ve Sanayi Odalarına gönüllü üyeliğin uygulandığı AB ülkeleri arasında:

Bulgaristan

Romanya

Slovenya

İrlanda

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)

Macaristan

Estonya

Litvanya

Letonya

İsveç

İsviçre

Malta

İngiltere

Çek Cumhuriyeti

Slovakya

Finlandiya

Portekiz

Danimarka

Belçika

Polonya

 

Ticaret ve Sanayi Odalarına zorunlu üyeliğin uygulandığı AB ülkeleri arasında:

 

Almanya

Lüksemburg

Hollanda

Avusturya

Fransa

İtalya ve

İspanya bulunmaktadır.

 

5174 Sayılı kanun çerçevesinde ülkemizde Odaya kayıt zorunludur.

 

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ülkemizdeki Odaların Tanımını;

“Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.” biçiminde yapmıştır.

 

Bu çerçevede Odamız, ekonominin asıl aktörü olan ticari işletmelerden oluşan üyeleri için sicil ve evrak işlemlerini kolaylaştırmanın dışında lobi faaliyetleri ile onlara destek olmaktadır. Üyelerin ekonomik risklere karşı koruması ve ekonominin canlı tutulması, , yapısal sorunlarının çözülmesi, menfaatlerinin koruması, üyelerin vizyon kazanarak ufuklarının açılması için hizmet geliştirmekte ve üyelerinin önlerindeki sorunları kaldırmak için çalışmaktadır.

Bu çerçevede; Odamızın üyelerinden gelen geri bildirimlerle ve üyelerine daha fazla fayda sağlamak amacıyla geliştirdiği yeni hizmetlerinden biri hakkında kısaca bilgi vermek isterim.

GTO AVANTAJ…

GTO avantaj ile üyelerimizin en çok yüksek kalemleri arasında bulunan; kargo, sağlık, eğitim ve konaklama gibi alanlar başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla özel indirim anlaşmaları imzaladık.

Bu anlaşmalarla üyelerimize, bu kuruluşlar tarafından sektör ve firmalara göre %30’a varan indirim yapılmasını sağladık. Anlaşmalı kuruluşlar listemize www.gto.org.tr de yer alan GTO Avantaj Bölümünden ulaşabilir, Oda üyelik kartınızla bu kuruluşlardan indirimli alış veriş yapma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

 

ODALARIN ORGANLARI VE GTO ORGANLARININ 1 YILLIK FAALİYETLERİ

Kanunda ayrıca, Odaların Organlarının:

  1. a) Meslek Komiteleri.
  2. b) Meclisler.
  3. c) Yönetim Kurulları ve
  4. d) Disiplin Kurullarından

 

meydana geldiği vurgulanarak, bu organların her birinin “Oluşumları” ve “Görevleri” ayrı ayrı verilmiştir.

 

Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komiteleri 41 Meslek Grubunda faaliyet gösteren 251 meslek komite üyesinden oluşmaktadır.

8 Mayıs 2018 seçimlerinin ardından meslek komitelerimiz, yoğun bir ülke gündemiyle birlikte, tempolu  bir çalışma yılını geride bıraktı.

Bu süre zarfında;

 492 olağan, 12 olağanüstü olmak üzere 504 meslek komite toplantısı

12 meclis toplantısının 2 tanesi komite üyelerimiz ile genişletilmiş olarak gerçekleşti.

Meslek komitelerimiz öncülüğünde;

54 sektörel toplantıda 2.685 üyemizle bir araya gelinmiş,

4 seminerde 300 üyemiz bilgilendirilmiş,

17 Kurum ziyaret edilerek sorunlara çözüm aranmış,

Sosyal sorumluluk bilinciyle Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenmiştir.

Ortak sektörde faaliyet gösteren 11 meslek komitesi 4 farklı toplantıyla bir araya gelmiş sorunlara çözüm aramıştır,

Meslek Komite Başkanlarımızla 2 kez bir araya gelinmiş, sektörel ve ekonomik değerlendirme yapılmıştır.

Söz konusu toplantılarda görüşülen hususlar birçok kurum ve kuruluşa 151 adet yazı ile iletilmiş, bunların 83 ‘üne cevap alınmış ve meslek komitelerimizle paylaşılmıştır.

Yine meslek komitelerimizden iletilen sorunlar ve çözüm önerileri GTO Perspektif Raporunda toplanmış, belirli aralıklara güncellenerek ilgili Bakanlıklara iletilmiş, sonuçları sıkı şekilde takip edilmiştir.

İnşaattan, beyaz eşyaya, turizmden gıda sektörüne pek çok sektörü olumlu yönde etkileyecek lobi faaliyetleri gerçekleştirilmiş, bunlardan 21 tanesinde amaca ulaşılmıştır.

Kısacası; Gaziantep Ticaret Odası meslek komiteleri dolu dolu bir yılı geride bırakarak, Yönetim Kurulumuzun da yüksek lobicilik gücüyle başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri Müdürlüğü olarak bizler de bu çalışmaların sekretaryasını yürüterek, Gaziantep’in ve dolayısıyla Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı görev kabul eden meslek komitelerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz.

Son olarak; başarılı bir meslek komitesi çalışması ve kurumlar arası işbirliğine örnek olarak gösterebileceğimiz bir çalışmadan bahsetmek isterim: Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi.

2,3,4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Odamız ev sahipliğinde gerçekleşen ve kentimiz için oldukça önemli bir etkinlik olan kongre…

Söz konusu kongre aynı zamanda; Gaziantep Ticaret Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesinin kurumlar arası başarılı işbirliğinin ve 27 Nolu mühendisler-Mimarlar ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesinin örnek bir çalışması.

Onlarca saat birlikte çalışarak, onlarca toplantı yaparak, uzun saatler mesai harcanarak 6 ay boyunca ilmek ilmek işlenmiş bir organizasyon…

Bu organizasyonda yer almak benim için çok önemli bir deneyim, bir sosyolog olarak 7 yıldır görev yaptığım Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri Müdürlüğü’nde edindiğim sektörel bilgilerin akademik bilgilerle harmanlanması…

Hazırlık aşaması aylar süren bu etkinlik 3 gün boyunca Odamızda gerçekleşti. Gaziantep Ticaret Odası olarak 1.500 ü aşkın katılımcıyı Odamızda ağırladık.

ODTÜ’den, Boğaziçi’ne, 9 Eylül’den Erzurum’a  ülkemizin dört yanında bulunan 37 üniversiteden, 21 Profesör, 19 Doçent Doktor Öğretim Üyesi , 22 Doktor Öğretim Üyesi, 6 araştırma görevlisi ve 42 yüksek lisans öğrencisi tarafından hazırlanan bildiriler sunuldu.

Kongre hem akademik çevrenin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde organize edildi.

150’ye yakın akademisyeni 3 gün boyunca Gaziantep’te konakladı, tarihini, kültürünü gastronomisini keşfetti, Gaziantep’i tanıdı. Kentin turizminden, gastronomisine, konaklamasına varıncaya kadar olumlu katkı sağlayacak kongrenin Gaziantep’e kazandırılması oldukça önemli bir faaliyetti.

Bu önemli kongrenin organizasyonu görevinde yer almamı uygun gören başta Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Tuncay Yıldırım’a, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanım Sayın Özgür Girişken’e, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerime ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ediyorum.

6 aydır yoğun emek ve uzun mesailer harcayarak oluşturduğum bu güzel tabloyu, kusursuz şekilde 3 gün boyunca sergileyen Özel Kalemden Ulaşıma, Temizlikten Güvenliğe, Teknik Hizmetlerden Kurumsal İletişime, Bilgi İşleme kısacası GTO aileme teşekkür etmek istiyorum.

Çünkü bu etkinliklerin başarıyla yürütülmesinin arkasında yaklaşık 100 kişiden oluşan dev bir kadro var.

En önemlisi birlikte hazırlık çalışmalarını yürüttüğüm Odamız Protokol ve Organizasyon Müdürü Ozan Emre Emrağ’a, Özel Kalem Sorumlusu Ebru Kuş’a Müdürlük görevini yürüttüğüm, Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komiteleri Ve Üye İlişkileri Müdürlüğünde görev yapan çalışma arkadaşlarım Adem Kaynak,  Ayşegül Özgan ve Aykut Eliş’e, 6 ay boyunca tüm süreçlerde hem işleri aksatmadan yürüttükleri hem de bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum.

Blog