Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ODA AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ODA AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı kanun kapsamında 31.12.2022 tarihi öncesi gecikmiş Oda aidatlarına yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştır.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, anapara borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 9 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar Ek’te bulunan dilekçe ile Odamız Mali İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri veya Üyelik Sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin; borç taksitlerinin birincisini 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 28 Şubat 2024) ödemesi gerekmektedir. Ancak yapılan değişiklikle, 26.05.2023 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 32202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 11 birinci fıkrasın da yer alan başvuru ve ilk taksit süreleri de birer ay uzatıldığı belirtilmektedir. Bu durumda, üyelerin kanundan faydalanmak için yapacağı başvuru süresi bir ay uzatılarak 30.06.2023 tarihine, yapılandırmaya başvuranların borçlarının ilk taksit süresi de bir ay uzatılarak 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen taksitlerin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Başvurular; aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak Odamıza yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Vergi Durumu kapalı olduğu halde oda kaydı devam eden üyeler; vergi durumunun kapatıldığı tarihe kadar olan borçlarını yapılandırabilecektir. Vergi durumu kapandıktan sonra 12.03.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş borçlarının asılları ile gecikme zamlarının tamamı yapılandırma kapsamında tahsil edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız


Bilgilerinize  sunulur.