ࡱ> @B?*bjbj££.2` =:::::NNN8,N$$$$$$$$$&F)zA$]:A$::$]]]F::$]$]]r%"T%#B7M`Ry"$$0$")Q )%#%#&):K#]A$A$]$)" :ORTAK ALACAKLARININ (ORTAKLARA BORLAR) TESP0T0NE DA0R SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0RL0K RAPORU Rapor Tarihi :& . /& ./20... Rapor Say1s1 : 20.../... 1-0NCELEMEY0 YAPAN SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R0N : ADI SOYADI : BALI BULUNDUU ODA : GAZ0ANTEP SMMM ODASI RUHSAT NUMARASI : ODA S0C0L NUMARASI : BRO S0C0L NUMARASI : KA^E NUMARASI : 0^ ADRES0 : TELEFON : VERG0 DA0RES0/NO : 2-TESP0T0 YAPILAN F0RMANIN: NVANI : ADRES0 : VERG0 DA0RES0, HESAP NO : SERMAYES0 : T0CARET S0C0L0 MDRL : T0CARET S0C0L NUMARASI : MERS0S NUMARASI : 3-GENEL B0LG0 Bu rapor; & & & & & & ............................................................................. ^irketinin ortaklar1 taraf1ndan _irkete verdikleri (ortaklara borlar) ve sermayeye ilave etmek istedikleri alacaklar1n1n tespiti amac1yla dzenlenmi_tir. 4-^0RKET0N YASAL DEFTERLER0N0N TASD0K0NE 0L0^K0N B0LG0LER: YILI YASAL DEFTER0N NEV0 TASD0K MAKAMI TASD0K TAR0H0/NOSU Yevmiye Defteri Defter- Kebir Envanter Defteri 5- 0NCELEMELER: Ortaklar1n ^irketten Olan Alacak Tutar1n1n Tespiti : ........... tarihli mizana gre ortaklar1n k1sa vadeli alacaklar1n1n takip edildii 331 hesab1n alacak bakiyesi .......................- TL dir. Bu tNPdn" $ > @ :<r: "$ŽŶ~ hqu,h)$hqu,h>*CJhqu,he\hqu,h\hqu,h)$\ hqu,\hqu,h)$>*CJ hqu,heh$heheh"P)he\h"P) h"P)hehe5>*CJhe5>*CJ h)$5CJ he5 h)$5,n$ N F z , x 0 gde d^gdegd"P) hd^hgd $da$gd >p"$VOPQRSTUV 3hd^hgd 3dgd hd^hgdgde$.>dv!VdP " ^ !^!`!t!!!!""<">""h#j#z#####<$D$^$$$$$$$$Ƽƴڨᡚڴږڏڏڏڏڏڏڏ hqu,h `hqu, hqu,h@ hqu,hDG Uhqu,h)$>*\hqu,h)$>*hqu,h>*CJhqu,h)$>*CJhqu,he>*CJ hqu,h)$ hqu,hhqu,h)$CJaJhqu,h)$>*CJaJ8 "!!$">"X%Z%n%~~~$hd^ha$gd$ da$gd$ hd^ha$gdDG $ hd^ha$gd `$ hd^ha$gd$ da$gd$hd`ha$gd hd^hgd utar1n ......................-TL lik k1sm1n1n ortak.................................... ye ......................-TL lik k1sm1n1n ise ortak................................... ye ait olduu anla_1lm1_t1r. Ortaklar, ^irkete verdikleri borlar1 NAK0T olarak vermi_lerdir. ...................................................................................................................................................... ^irketinin 20& y1l1 yasal defter kay1t ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, ORTAKLARA BORLAR HESABI n1n (331) olu_turulmas1; Vergi Kanunlar1, Tek Dzen Hesap Plan1 ve Genel Kabul Grm_ Muhasebe Kurallar1na gre yap1l11 tespit edilmi_tir. 6- SONU: ^irketin defter kay1t ve belgeleri incelenmi_, inceleme sonucunda (331) ORTAKLARA BORLAR HESABI kalemlerinin doru ve eksiksiz _ekilde hesapland11 tespit edilmi_, sz konusu bor ortaklarca _irkete NAK0T olarak verilmi_tir. Bu alacaklar1n Sermaye art1r1mda kaynak olarak kullan1lmas1nda, yasal mevzuata ayk1r1 bir durum olmad11 tespit edilmi_tir. SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R Eki 1-...... tarihli mizan 2-SMMM Faaliyet Belgesi   PAGE Yararlan1lan kaynak: 0stanbul SMMMO $$$$$$%X%Z%\%j%l%n%p%~%$&0&&&&&' '*'6'R'T'())T*V*Z*\*`*b*f*h*l*n*z*|*~******ĽĽ{hCJOJQJaJh)$ h)$0Jjh)$0JUhoj jhoj Uhs: hs:5 h)$5hX.h-$5 hqu,h-$ hqu,hchqu,h)$CJhqu,h)$>*CJhqu,he>*CJhqu,h `>*CJ hqu,h ` hqu,h)$/n%p%,()))))))))))$*T*X*Z*^*`*d*f*j*l*gds: \d^\gd$hd^ha$gd$ d^ a$gdl*~*******gds:gdh]h&`#$,1h. A!"6#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`HNormalCJ_HaJmHnHsHtHuR@R Ba_l1k 1$$h@&^ha$5OJQJ\u<@< Ba_l1k 4$@& 5\uD@D Ba_l1k 5$h@&^h 5\uRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok RC@R Gvde Metni Girintisi ^ u8 @80Altbilgi p#4)@4 Sayfa Numaras18"8 0stbilgi p#Fo1F0 stbilgi CharCJaJmHnHuFoAF0 Altbilgi CharCJaJmHnHuF@RF 0 Balon MetniCJOJQJ^JaJXoaX0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJmHnHu@oq@ e Ba_l1k 4 Char5CJ\aJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 2 <<<?$$* n%l** ?!8@0( B S ?` b c e f h i k l ` b c e f h i k l '(27aabcpqmwGG $ _ ` ` b c c e f h i k l w %3L$qL3CE\&]W~`"[ ,tt^t`o(-DD^D`. L ^ `L. ^ `.^`.L^`L.TT^T`.$$^$`.L^`L.)^`B*OJQJo(phhH^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.0^`0>*o(-^`>*o(- L ^ `L. ^ `.mm^m`.=L=^=`L. ^ `.^`.L^`L.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.`"[%3&]WqL3C0Z> *%D.Q)(oj DG )$"P)qu,X.Y7s:8RRNS1U#n[ `Fw`cLdeph]p=Lsbtw*xbw*fY CrH-$$k Xx gA@Ge` b @~#XW6 $@ UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @VerdanaINMonotype Corsiva5. .[`)TahomaA$BCambria Math"RFZLG !r0Z Z 3QHP $PLd2!xx Rapor Say1s1 : 200M.BA^ERMehmet Kredeve  Oh+'0l ( 4 @LT\dRapor Says : 200M.BAERNormalMehmet Kredeve3Microsoft Office Word@@ a@2%M` ՜.+,0 hp Hewlett-Packard CompanyZ Rapor Says : 200 Konu Bal !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry FP!7M`C1Table)WordDocument.2SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q