ࡱ> CFBbjbj>>4<pTpT8  ppppp8t0$o TTTTTCY e$ "$p9pmCCmmppTT) mjpTpTmT@? 0o ,/%/%J/%pJlmmmmmmmmmmo mmmm/%mmmmmmmmm " 6:T.C. GAZ0ANTEP T0CARET S0C0L0 MDRL 6102 SAYILI TRK T0CARET KANUNU NUN 157 NC0 MADDES0 GERE0 B0RLE^MEDEN DOLAYI ALACAKLILARA ARI 0LANI (devralan) Ticaret Sicil No : & & & & & & & & & Mersis Numaras1 :& & & & & & & & & Ticaret Sicili Mdrl : & & & & & & & & & Ticaret Unvan1 : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ticari Adresi : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Yukar1da bilgileri yaz1l1 _irketimizin, devrolan olarak bilgileri a_a1ya 1kar1lan _irket(ler) ile Trk Ticaret Kanunu nun ilgili maddelerine istinaden birle_mesine karar verilmi_ olup, bu husus Ticaret Sicili Mdrlnce & & /& & /& & & tarihinde tescil edilmi_tir. ^irketimiz alacakl1lar1n1n ellerindeki belgelerle birlikte; birle_menin geerlilik kazand11 & & ...& /& & & .& /& & & & & & & . tescil tarihinden itibaren en ge ay ierisinde & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& adresine mracaatla alacaklar1n1n teminata balanmas1n1 isteyebilecekleri 6102 say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 157 nci maddesi gereince ilan olunur. Devrolan ^irket(ler)in Bilgileri Ticaret Sici R 4 6 8 X Z ^ b t v  °}ocUIoc8}o hlh=CJOJQJ^JaJhCsCJOJQJaJhD?CJOJQJ^JaJh#bCJOJQJaJh=CJOJQJ^JaJ hlhlCJOJQJ^JaJ hlhD?CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJ#hlhl5CJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJhQ45CJOJQJaJh7F95CJOJQJ^JaJPR6 8 v N 0 dgdCsgd( $ ^ a$gd( $^a$gd1" $^a$gd(^gd=^gdCs^gd^a $^a$gd^gdl $^a$gd7F9 h j n p r b d v x r | &lzdfͿ޿ޱޠsaRah>*CJOJQJ^JaJ#hlhD?>*CJOJQJ^JaJ hlh9CJOJQJ^JaJh1"CJOJQJ^JaJhJ-CJOJQJ^JaJ hlh1"CJOJQJ^JaJhPCJOJQJ^JaJh=CJOJQJ^JaJ hlhlCJOJQJ^JaJ hlhD?CJOJQJ^JaJ hlh^aCJOJQJ^JaJ li Mdrl : & & & & & & & & Ticaret Sicili Numaras1 : & & & & & & & & Mersis Numaras1 :& & & & & & & & & Ticaret Unvan1 : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ^irket Yetkilisi / Yetkilileri Ad1 Soyad1 - TC N no: Ka_e 0mza MADDE 157 (1)Birle_meye kat1lan _irketlerin alacakl1lar1 birle_menin hukuken geerlilik kazanmas1ndan itibaren ay iinde istemde bulunurlarsa, devralan _irket bunlar1n alacaklar1n1 teminat alt1na al1r. (2)(Dei_ik:26/6/2012-6335/12 md.) Birle_meye kat1lan _irketler; alacakl1lar1na, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedi_er gn aral1klarla defa yapacaklar1 ilanla ve ayr1ca internet sitelerine konulacak ilanla haklar1n1 bildirirler. (3)(Mlga:26/6/2012-6335/12md.) (4)Dier alacakl1lar1n zarara uramayacaklar1n1n anla_1lmas1 hlinde, ykml _irket teminat gstermek yerine borcu deyebilir.   02`bdfxf|좔tfP*hlh+5@CJOJQJ\^JaJhlCJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJ hlh^aCJOJQJ^JaJh4MCJOJQJ^JaJ hlh4MCJOJQJ^JaJhCsCJOJQJaJhJ-CJOJQJ^JaJhCsCJOJQJ^JaJ hlhlCJOJQJ^JaJ hlhD?CJOJQJ^JaJU02xz N~>Id]Igd+ $dxa$gd+^gdl $dxa$gd_ $ ^ a$gd4Mgd( d^gdCs dgdCs ֪s`ssssss$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ# $&,0248<DHJLNRTZ\`dhjprtvxz|ǶڶڶǶǶڣڶڶǶڶǶڶǶǶǶڶڶ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ0 $&(*,.2468:@BDHJűŠyc*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ#hlh+>*CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ%JLRTVZ\^`bdfhjlnprtvz|~֪ꪔ֪~mZG$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJǴǣڣڣڣǣڣu`I`-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ)hlh+5>*CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ"$*.246:<>BDFHJLN\^dfhjnӼӎwӼӎӼӼӼӼӼӼӎӎ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ)hlh+5>*CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ&npt|ѺѥѺѥn[nnnnnnnn$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ)hlh+5>*CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ# "$&(*,.0ɶwcM*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ> ``bdfhjlnptvz| dgdwR $dxa$ $dxa$gd_gd+ $dxa$gd+ dxgd+d]gd+Dd]Dgd+02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ^bdjnrtv֔փp]]$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJvx~ ɶɶڶɶڶɶɶɶɐ}ɶ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ1 "$&(*.0268<@BDHLNPRTVXnprvx|~ܶܐwswswswsh@jh@U hlhlCJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ% $dxa$21h:pC8. A!"#$% f 666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N wFNormal dCJ^J_HaJmHsHtHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok <@< (0Liste Paragraf^D'D t0A1klama Ba_vurusuCJaJ@@@ t0A1klama MetniCJaJB!B t0A1klama Metni Char^J@j@@ t0A1klama Konusu5\JAJ t0A1klama Konusu Char 5\^JP@RP t0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJLaL t0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJBOrB +0Liste Paragraf1 ^88 wR0stbilgi p#>> wR0 stbilgi Char CJ^JaJ8 8 wR0Altbilgi p#>> wR0 Altbilgi Char CJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] F< Jn0v 0> L# @0( B S ?_GoBackGG=C8:;=>@ACG&9P24<E<=E3;MWk7C!08:;=>@ACG''89RR12;<23;;<Yjk78G''89RR12;<23;;<YjkG{9-^t@^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.{9-^{;x/~U?u t%v ( 1"w*F,zW12Q4[5{J6C8j87F9[<=?~CKEwFH GL4MJOkQwR[UN.Y[%a#b/cGgHg0qg]lo rCswsn|vVtbybGI0^aU[[+GJ-v1% XZD?utULkl@9(]i;62%n+3P9T_P8:@4F UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qEC'EC'% % !24553QH $P(2!xx MATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve Oh+'00 px  (MATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@v?@v?%՜.+,0 hp MATSO 5  Konu Bal !"#$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ADEHRoot Entry F@G1Table?%WordDocument 4<SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:MsoDataStore`@@MP1UL4DVQMJYFQ==2`@@Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q