ࡱ> CFBbjbj>>4<pTpT:  ppppp8t0$ TTTTTCCCdffffff$!Y$p9pCCCCCppTTkkkCjpTpTdkCdkkNT?fP0 n,$$J$plCCkCCCCCCCC CCCC$CCCCCCCCC " 6:T.C. GAZ0ANTEP T0CARET S0C0L0 MDRL 6102 SAYILI TRK T0CARET KANUNU NUN 157 NC0 MADDES0 GERE0 B0RLE^MEDEN DOLAYI ALACAKLILARA ARI 0LANI (devrolan) Ticaret Sicil No : & & & & & & & & & Mersis Numaras1 : & & & & & & & & & Ticaret Sicili Mdrl : & & & & & & & & & Ticaret Unvan1 : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ticari Adresi : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Yukar1da bilgileri yaz1l1 _irketimizin, devralan olarak bilgileri a_a1ya 1kar1lan _irket ile Trk Ticaret Kanunu nun ilgili maddelerine istinaden birle_mesine karar verilmi_ olup, bu husus Ticaret Sicili Mdrlnce & & /& & /& & & tarihinde tescil edilmi_tir. ^irketimiz alacakl1lar1n1n ellerindeki belgelerle birlikte; birle_menin geerlilik kazand11 & & & & /& & & & & & & & /& & & & & & & & tescil tarihinden itibaren en ge ay ierisinde & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & adresine mracaatla devralan _irketten alacaklar1n1n teminata balanmas1n1 isteyebilecekleri 6102 say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 157 nci maddesi gereince ilan olunur. Devralan ^irket Bilgileri R 4 6 8 Z ^ b t v  l p r t Z °thththtZhGCJOJQJ^JaJhCsCJOJQJaJh!CJOJQJaJh=CJOJQJ^JaJ hlh=CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ#hlhi5CJOJQJ^JaJ#hlhl5CJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJh>}5CJOJQJaJh7F95CJOJQJ^JaJPR6 8 v P JL dgdCsgd+ $^a$gd+ $^a$gd+ $^a$gd=^gdCs^gd= $^a$gd+^gdl $^a$gd7F9Z \ h p r VXhj0246HJLz|~ᰮᏃuᏃiZuhCshCsCJOJQJaJhCsCJOJQJaJhCsCJOJQJ^JaJh!CJOJQJaJhJ-CJOJQJ^JaJ hlhiCJOJQJ^JaJU#hlh+>*CJOJQJ^JaJ hlhbCJOJQJ^JaJh1"CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJh4MCJOJQJ^JaJ#Ticaret Sicili Mdrl : & & & & & & & & & Ticaret Sicili Numaras1 : & & & & & & & & & Mersis Numaras1 : & & & & & & & & & Ticaret Unvan1 : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ^irket/Firma Yetkilisi / Yetkilileri Ad1 Soyad1 - TC N no: Ka_e 0mza MADDE 157 (1)Birle_meye kat1lan _irketlerin alacakl1lar1 birle_menin hukuken geerlilik kazanmas1ndan itibaren ay iinde istemde bulunurlarsa, devralan _irket bunlar1n alacaklar1n1 teminat alt1na al1r. (2)(Dei_ik:26/6/2012-6335/12 md.) Birle_meye kat1lan _irketler; alacakl1lar1na, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedi_er gn aral1klarla defa yapacaklar1 ilanla ve ayr1ca internet sitelerine konulacak ilanla haklar1n1 bildirirler. (3)(Mlga:26/6/2012-6335/12md.) (4)Dier alacakl1lar1n zarara uramayacaklar1n1n anla_1lmas1 hlinde, ykml _irket teminat gstermek yerine borcu deyebilir.   "nfId]Igd+ $dxa$gd+gd+ $ ^ a$gd+ dgdCs d^gdCs.:﷩q[qE[/*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJhTCJOJQJ^JaJhlCJOJQJ^JaJh+CJOJQJ^JaJh4MCJOJQJ^JaJh!CJOJQJ^JaJhJ-CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ"$(.02<>BDFHLNTXZ\`dlprtvz|ܶɣɐ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ8 "$(.68@ܶܣܶɶܶ܏{i{i{i{i{i{ii#hlh+>*CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ%@BDFHLNPRTVZ\^`bhjlprtzűٱٱ٠ycMy*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJ#hlh+>*CJOJQJ^JaJ'hlh+>*@CJOJQJ^JaJz|~֪֪~mZG$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ Ǵǣڣڣڣǣڣu`I`-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ)hlh+5>*CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ "$(*68:>BDFJLRVZ\^bdfjlnprtvӼӎwӼӎӼӼӼӼӼӼӎӎ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ)hlh+5>*CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ&ѺѥѺѥn[nnnnnnnn$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ)hlh+5>*CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ-hlh+5>*@CJOJQJ\^JaJ# "$(*.0268:>@BJLNPRTVXɶwcM*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJfH dgdwR $dxa$ $dxa$gd_gd+ $dxa$gd+ dxgd+d]gd+Dd]Dgd+XZ\^`bdfhjlnprtvxz|~֔փp]]$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ&hlh+5CJOJQJ\^JaJ*hlh+5@CJOJQJ\^JaJ*.468:<>ɶɶڶɶڶɶɶɶɐ}ɶ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ1>BDFHJLNPRVXZ^`dhjlptvxz|~ܶܐwswswswsh:ijh:iU hlhlCJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ$hlh+@CJOJQJ^JaJ hlh+CJOJQJ^JaJ% $dxa$21h:pC8. A!"#$% f 666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N wFNormal dCJ^J_HaJmHsHtHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok <@< (0Liste Paragraf^D'D t0A1klama Ba_vurusuCJaJ@@@ t0A1klama MetniCJaJB!B t0A1klama Metni Char^J@j@@ t0A1klama Konusu5\JAJ t0A1klama Konusu Char 5\^JP@RP t0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJLaL t0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJBOrB +0Liste Paragraf1 ^88 wR0stbilgi p#>> wR0 stbilgi Char CJ^JaJ8 8 wR0Altbilgi p#>> wR0 Altbilgi Char CJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] H< Z @zX> f L# @0( B S ?9?:<=?@BCEI':Q.0+,4 .7KTh}9E#2:<=?@BCEI((9:SS-.-78Vgh9:I((9:SS-.-78VghI{9-^t@^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.{9-^{;x/~U?u :it%v>} ( 1"w*F,zW12[5{J6C8j87F9[<=~CKEwFxFH GL4MJOkQwR[UN.Y[%a/cGgHg0qg]lo rCswsmtn|vTbybGI0^aU[[+GJ-!v1% XZD?utULklc/9(]i;62+3P9T_P:<@4H UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qDC'DC'& & !24773QH $P(2!xx MATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve Oh+'00 px  (MATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@0?@0?&՜.+,0 hp MATSO 7  Konu Bal !"#$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ADEHRoot Entry FI!?G1Table$WordDocument 4<SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:MsoDataStore??V2GUW1B52EB==2??Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q