ࡱ> 35012?bjbj>>8pTpT- 8Ht\>=======$@2Cp==>7"7"7"N=7"=7"7"R{9[<%}?Ao:=>0>:C TC<[<[<~C<7"==7">C" :B0RLE^ME SERMAYEN0N DEN0P DENMED00, KAR^ILIKSIZ KALIP KALMADIININ, ^0RKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ TEHL0KEYE D^MED00N0N VE ZVARLIK VE S0C0LE TESC0L0 ZORUNLU OLAN VARLIKLARIN TESP0T0NE 0L0^K0N SMMM RAPORU Rapor Say1s1 : 20../ & . /& ./20... 1) 0NCELEMEY0 YAPAN SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R0N; ADI SOYADI : BALI BULUNDUU ODA : GAZ0ANTEP SMMM ODASI RUHSAT NUMARASI : ODA S0C0L NUMARASI : BRO S0C0L NUMARASI : KA^E NUMARASI : 0^ ADRES0 : TELEFON : VERG0 DA0RES0-NUMARASI : 2) TESP0T0 YAPILAN DEVRALAN ^0RKET0N: NVANI : ADRES0 : VERG0 DA0RES0, HESAP NO : SERMAYES0 : T0CARET S0C0L0 MDRL : T0CARET S0C0L NUMARASI : MERS0S NUMARASI : 3) TESP0T0 YAPILAN DEVROLUNAN ^0RKET0N/F0RMANIN: NVANI : ADRES0 : VERG0 DA0RES0, HESAP NO : SERMAYES0 : T0CARET S0C0L0 MDRL : T0CARET S0C0L NUMARASI : MERS0S NUMARASI : 4) B0RLE^ME KARARI HAKKINDA AIKLAMA: & & & .Sicil Mdrl nde & & .. sicil no su ile kay1tl1 & & & & .. Ltd/A.^. tm aktif ve pasifleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu madde 19 ve 20 ieriine gre/Gelir Vergisi Kanunu madde 81 ieriine gre, & & & & .Sicil Mdrl nde & & & sicil no su ile kay1tl1 & & & .Ltd/A.^. ye devrinin yap1lmas1 hususunda her iki _irket ynetim kurullar1 birle_me karar1 alm1_lard1r. 5)^0RKETLER0N YASAL DEFTERLER0N0N TASD0K0NE 0L0^K0N B0LG0LER: Devralan & & & & .. Ltd /A.^. nin & hesap dnemine ait yasal defterlerine ili_kin bilgiler YILIYASAL DEFTER0N NEV0TASD0K MAKAMITASD0K TAR0H0 / NO Devrolunan & & & & .. Ltd /A.^. nin & hesap dnemine ait yasal defterlerine ili_kin bilgiler YILIYASAL DEFTER0N NEV0TASD0K MAKAMITASD0K TAR0H0 / NO 6) ^0RKETLER0N ORTAKLIK YAPISI VE ^0RKET YETK0L0S0NE A0T B0LG0LER: Devralan & & & & .. Ltd /A.^. nin& & . Tarihli bilanosuna gre ortakl1k yap1s1 Ad1 Soyad1Hisse Tutar1 (TL)UyruuT.C. Kimlik No Devrolunan & & & & .. Ltd /A.^. nin& & . Tarihli bilanosuna gre ortakl1k yap1s1 Ad1 Soyad1Hisse Tutar1 (TL)UyruuT.C. Kimlik No 7) SERMAYEN0N DENMES0NE 0L0^K0N AIKLAMALAR A) Devralan & & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda grlen & & & .. sermayesinin tamam1 denmi_tir / denmemi_tir. B) Devrolunan & & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda grlen & & & .. sermayesinin tamam1 denmi_tir / denmemi_tir. 8) SERMAYEN0N KAR^ILIKSIZ KALIP KALMADIINA 0L0^K0N AIKLAMALAR A)Devrolunan & & & & ..& Ltd / A.^. nin sermayesinin kar_1l1ks1z kal1p kalmad11na dair hesaplama tablosu & & & & .. Tarihli Bilano ya gre;Tutara) ^irket Sermayesi b) Kanuni Yedek Ake Toplam1 c) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1 (a+b)d) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1n1n yar1s1(c/2) e) Bilano Zarar1f) Sermayenin hangi oranda korunduu : (1-(e/d)) (pozitif deer 1kmas1 durumunda)g) Zarar1n kar_1lanamad11 tutar : (d-e) (negatif deer 1kmas1 durumunda) B-Devralan & & & & ..& Ltd / A.^. nin sermayesinin kar_1l1ks1z kal1p kalmad11na dair hesaplama tablosu & & & & .. Tarihli Bilano ya gre;Tutara) ^irket Sermayesi b) Kanuni Yedek Ake Toplam1 :c) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1 (a+b) d) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1n1n yar1s1(c/2) e) Bilano Zarar1 f) Kar_1l1ks1z Kalan Tutar : (d-e) 9-^0RKET0N ZVARLIININ TESP0T0NE 0L0^K0N AIKLAMALAR A-zvarl1k tespitinde devralan & & & & _irketinin; & & & & .. Tarihli Bilano KalemleriTutara) Aktif Toplam1 (Dnen varl1klar + Duran varl1klar) :b) Bor Toplam1(K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynaklar):c) zvarl1k (a-b) (Aktif Toplam1 Bor Toplam1) : B-zvarl1k tespitinde devrolunan & & & & _irketinin; & & & & .. Tarihli Bilano KalemleriTutara) Aktif Toplam1 (Dnen varl1klar + Duran varl1klar) :b) Bor Toplam1(K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynaklar):c) zvarl1k (a-b) (Aktif Toplam1 Bor Toplam1) : 10) DEVRALAN & & & & & & ^0RKET0N0N & & & . TAR0HL0 B0LANO KALEMLER0 Bilano Aktif Kalemleri TutarDnen Varl1klarDuran Varl1klarToplam K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan Avanslardenecek Vergi ve Dier YkmllklerBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplam Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan AvanslarBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Y1llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplamK1sa ve Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynak Toplam1 zkaynaklarTutardenmi_ SermayeSermaye YedekleriKar YedekleriGemi_ Y1l Karlar1Gemi_ Y1l Zararlar1 (-)Dnem Net Kar1 (Zarar1) 11-DEVROLUNAN & & & & & & & . ^0RKET0N0N & & & & . TAR0HL0 B0LANO KALEMLER0 Bilano Kalemleri TutarDnen Varl1klarDuran Varl1klarToplam K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan Avanslardenecek Vergi ve Dier YkmllklerBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplam Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan AvanslarBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Y1llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1 T Z r x  f rcr[S[S[NS[S[S[S h`d5hP{ZhP{Z5hP{ZhzK5hP{Z5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJhhP{Z5CJOJQJaJhhN5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ"hNhN5>*CJOJQJaJhNhP{Z5CJOJQJaJhzK5CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJ X Z , ` f : d^gdP{Z dgdP{Z $da$gdP{Z Fvx:өyj^Rjh?"CJOJQJaJh k]CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhP{Z5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJh95>*CJOJQJaJhll5>*CJOJQJaJ hw\5>*hP{Zhc5>* hP{Z5 hzK5hP{ZhP{Z5hP{ZhzK5 hll5 hP{Z5>*hP{ZhzK5>* hll5>* FxX.d $ ^a$gdP{Z$ F^a$gdP{Z $ Fa$gdP{Z F^gdP{Zm$ dgdP{Znp *Rn$d$Ifa$gdP{Z FdgdP{Z dgdP{Znp hjl ,дxxxxkxxxxx\Фhll5>*CJOJQJaJhP{Z5CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhNhll5CJOJQJaJhzK5CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJhll5CJOJQJaJhP{Z5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJh95>*CJOJQJaJhu'5>*CJOJQJaJ$[MMMMd$IfgdP{Zkd$$Ifl\='# t0644 lalytll[MMMMd$IfgdP{Zkd$$Ifl\='# t0644 lalytll[MMMMd$IfgdP{ZkdR$$Ifl\='# t0644 lalytlljlv[MMM<<$d$Ifa$gdP{Z FdgdP{Zkd$$Ifl\='# t0644 lalytllJ<<<d$IfgdP{Zkd$$Ifl\='# t0644 lalytll$d$Ifa$gdP{ZMkdM$$Ifl\='# t0644 lalytlld$IfgdP{Z[MMMMd$IfgdP{Zkd$$Ifl\='# t0644 lalytll [MMMMd$IfgdP{Zkd$$Ifl\='# t0644 lalytll .0[VVL>>> FdgdP{Z ^gdP{Zm$gdP{ZkdH$$Ifl\='# t0644 lalytll,.XZ\^JNPRTӱӤscWhllCJOJQJaJhllhll5CJOJQJaJhllhzK5CJOJQJaJhll5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhll5CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJ"hNhll5>*CJOJQJaJhNhllCJOJQJaJhNhll5CJOJQJaJhzK5CJOJQJaJ"0Fjx5kd$$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytll$d$Ifa$gdP{Z8kd$$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytlld$IfgdP{Z8kd$$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytlld$IfgdP{Z8kdm$$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytlld$IfgdP{Z8. dgdP{ZkdA $$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytlld$IfgdP{Z\^t$d$Ifa$gdFC F dgdllF8888d$IfgdFCkd $$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytFCF8888d$IfgdFCkd $$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytFCF8888d$IfgdFCkd $$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytFCF8888d$IfgdFCkd $$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytFCLF72( ^gdP{Zm$gdP{Z F dgdllkde $$Ifl\ }# j t0644 lalp(ytFCLN46$d$Ifa$gdP{ZgdP{Z ^gdP{Zm$ $8^8a$gdP{Z $^a$gdP{Zm$ d^gdP{Z T048<񣔣wjXHhYFhYF5CJOJQJaJ"hNhll5>*CJOJQJaJhzK5CJOJQJaJhll5CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJhll5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhllCJOJQJaJhllhll5CJOJQJaJhllhzK5CJOJQJaJhNhzK>*CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJ, . vgV$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd9$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYF* , 0 6 l p v D!F!H!N!l!n!p!v!!!""" "j"l""""""""#####ξξξξξξΞwe"hNhll5>*CJOJQJaJhf|5CJOJQJaJhYF5CJOJQJaJhzK5CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJhNhzK>*CJOJQJaJhYFhYF5CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJ"hYFhzK5>*CJOJQJaJhYFhzK5CJOJQJaJ&. 0 l n teT$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYFn p vgV$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYF D!F!vgV$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd5$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYFF!H!l!n!vgV$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYFn!p!""vgV$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYF""""vgV$d$Ifa$gdP{Z$If^gdYFm$kd3$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYF""""""####vqqqqggVV$d$Ifa$gdP{Z ^gdP{Zm$gdP{Zkd$$Ifl0Y%YN t0644 lalpytYF ##($*$rcUd$Ifgdll$If^gd/\Cm$kd$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1T##&$($,$2$j$n$t$$$$D%F%H%N%p%r%t%z%%%%%*&.&&&&&&&'L'P'R'X';߾߾߮߮߮}k^^hll5CJOJQJaJ"hNhll5>*CJOJQJaJhzK5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJhNhzK>*CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJ"h/\ChzK5>*CJOJQJaJh/\ChzK5CJOJQJaJh/\Ch/\C5CJOJQJaJ$*$,$j$l$paP$d$Ifa$gdP{Z$If^gd/\Cm$kd/$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1Tl$n$$$rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gd/\Cm$kd$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1T$$D%F%rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gd/\Cm$kd$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1TF%H%p%r%rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gd/\Cm$kd=$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1Tr%t%%%rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gd/\Cm$kd$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1T%%%,&.&&&rh^YLL $^a$gdP{Zm$gdP{Z ^gdP{Zm$ ^gdP{Zm$kd$$IfTl0^*# t0644 lapytPx1T&&&&N'P'aRA$d$Ifa$gdP{Z$If^gdllm$kdG$$IfTl0q# t0644 laXpytPx1T$d$Ifa$gdP{ZP'R'''paP$d$Ifa$gdP{Z$If^gdllm$kd$$IfTl0q# t0644 laXpytPx1TX'p'''''"(b(f(h(j(((() )&)B))))))0*4*6*<*b*******&+(+Z+f+h+++++++бббrrrhNhYFCJOJQJaJhll5>*CJOJQJaJ"hNhll5>*CJOJQJaJhzK5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhll5CJOJQJaJhNhzK>*CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJ,''d(f(rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gdllm$kd$$IfTl0q# t0644 laXpytPx1Tf(h(j((())p_RRAA$d$Ifa$gdP{Z $^a$gdP{Zm$$d^a$gdP{ZkdO$$IfTl0q# t0644 laXpytPx1T) )))rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gdllm$kd$$IfTl03#ap t0644 lapytPx1T))2*4*paP$d$Ifa$gdP{Z$If^gdllm$kd$$IfTl03#ap t0644 lapytPx1T4*6***rcR$d$Ifa$gdP{Z$If^gdllm$kd[$$IfTl03#ap t0644 lapytPx1T***(+Z+p_R7$$&`#$/If^a$gdllm$ $^a$gdP{Zm$$d^a$gdP{Zkd $$IfTl03#ap t0644 lapytPx1TZ+f+h+++N44$d$&`#$/Ifa$gdllkd$$IfTl0!$q t 6`0$644 lapytPx1T$d$&`#$/Ifa$gdll++++hNN$d$&`#$/Ifa$gdllkdq$$IfTl0!$q t 6`0$644 lapytPx1T++++hNN$d$&`#$/Ifa$gdllkd'$$IfTl0!$q t 6`0$644 lapytPx1T+++++,,,*,,,------"...J.L./////000ξݾqqaaaRhPx15>*CJOJQJaJhNhYF5CJOJQJaJhNhYF>*CJOJQJaJ"hNhYF5>*CJOJQJaJhzK5CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhYF5>*CJOJQJaJhNhzK>*CJOJQJaJhNhYFCJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJ++++,h``D$$V&`#$/If^a$b$gdYFm$$a$gdP{Zkd$$IfTl0!$q t 6`0$644 lapytPx1T,,,*,,,O33$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd $$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Z,,.,L,N,kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{ZkdH!$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1N,P,l,n,kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd!$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1n,p,,,kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd"$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1,,,,kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkdg#$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1,,--kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd$$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1----kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd$$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1----kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd%$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1----kOO$d$V&`#$/Ifa$b$gdP{Zkd;&$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1---"...kZI8$d$Ifa$gdFC$d$Ifa$gdFC$d^a$gdP{Zkd&$$Ifl0$k t 6`V0$644 lae4pytPx1..0.J.L.raa$d$Ifa$gdFCkd'$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1TL.N.l.n.raa$d$Ifa$gdFCkdM($$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1Tn.p...raa$d$Ifa$gdFCkd($$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T....raa$d$Ifa$gdFCkd)$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T....raa$d$Ifa$gdFCkdE*$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T..T/V/raa$d$Ifa$gdFCkd*$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1TV/X///raa$d$Ifa$gdFCkd+$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T////raa$d$Ifa$gdFCkd=,$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T// 00raa$d$Ifa$gdFCkd,$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T00000.0:0reeeSB$d$Ifa$gdFC$$If^a$gdFCm$ $^a$gdP{Zm$kd-$$IfTl0"+ t0H$644 lapytPx1T00.0:0\0^00000001181:1<1>11111122>2@2B2P2R2T2papaaQahNhzK5CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhNhzK>*CJOJQJaJhNh/\C>*CJOJQJaJhzK5>*CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhYF5>*CJOJQJaJhNhYFCJOJQJaJhNhYF>*CJOJQJaJ"hNhYF5>*CJOJQJaJhf|5>*CJOJQJaJ:0<0\0^0raa$d$Ifa$gdFCkd5.$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T^0`000raa$d$Ifa$gdFCkd.$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T0000raa$d$Ifa$gdFCkd/$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T0000raa$d$Ifa$gdFCkd-0$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T0011raa$d$Ifa$gdFCkd0$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T1181:1raa$d$Ifa$gdFCkd}1$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T:1<1>11111reXXG6$d$Ifa$gd/\C$d$Ifa$gd/\C $^a$gdP{Zm$ $^a$gdP{Zm$kd%2$$IfTl0~#m| t0$644 lapytPx1T1122raa$d$Ifa$gd/\Ckd2$$IfTl0V#s t0$644 laOpytPx1T22>2@2raa$d$Ifa$gd/\Ckdu3$$IfTl0V#s t0$644 laOpytPx1T@2B2P2R2raa$d$Ifa$gd/\Ckd4$$IfTl0V#s t0$644 laOpytPx1TR2T2V2X222rjjYH$d$Ifa$gd/\C$d$Ifa$gd/\C$a$gdP{Zkd4$$IfTl0V#s t0$644 laOpytPx1TT2V2X22222`4b4d4t4v4x4z444445HJL\^*,JLtvsdsdsdsdsdshNhNCJOJQJaJhNhN>*CJOJQJaJ"hNhN5>*CJOJQJaJh/\C5CJOJQJaJUhzK5CJOJQJaJhNh/\C5CJOJQJaJhNh/\CCJOJQJaJ"hNh/\C5>*CJOJQJaJhNh/\C>*CJOJQJaJhzK>*CJOJQJaJ'2222raa$d$Ifa$gd/\Ckdm5$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T2222raa$d$Ifa$gd/\Ckd6$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T2223raa$d$Ifa$gd/\Ckd6$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T33"3$3raa$d$Ifa$gd/\Ckde7$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T$3&3r3t3raa$d$Ifa$gd/\Ckd 8$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1Tt3v333raa$d$Ifa$gd/\Ckd8$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T3344raa$d$Ifa$gd/\Ckd]9$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T44`4b4raa$d$Ifa$gd/\Ckd:$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1Tb4d4r4t4raa$d$Ifa$gd/\Ckd:$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1Tt4v4x4z444raaP?$d$Ifa$gd/\C$d$Ifa$gd/\C$d^a$gdP{ZkdU;$$IfTl0<#jy t0$644 la>pytPx1T4444raa$d$Ifa$gd/\Ckd;$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1T4455raa$d$Ifa$gd/\Ckd<$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1T55 5"5raa$d$Ifa$gd/\CkdM=$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1T"5$5D5F5raa$d$Ifa$gd/\Ckd=$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1TF5H5~55raa$d$Ifa$gd/\Ckd>$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1T5555raa$d$Ifa$gd/\CkdE?$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1T55HJraa$d$Ifa$gd/\Ckd?$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1TDier Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplamK1sa ve Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynak Toplam1 zkaynaklarTutardenmi_ SermayeSermaye YedekleriKar YedekleriGemi_ Y1l Karlar1Gemi_ Y1l Zararlar1 (-)Dnem Net Kar1 (Zarar1) 12-DEVROLUNAN & & & & ^0RKET0N0N AKT0F0NE KAYITLI S0C0LE TAB0 TA^INMAZLARIN L0STES0 CinsiAdres BilgisiAda Parsel NoBilano DeeriGeree Uygun Deerin Dayana1Geree Uygun DeeriToplam Deer 13-DEVROLUNAN & & & & & ^0RKET0N0N AKT0F0NE KAYITLI S0C0LE TAB0 TA^ITLARIN L0STES0 A1klamaTipiTescil Olunan SicilTescil Tarih ve Numaras1Bilano DeeriGeree Uygun Deerin Dayana1Geree Uygun DeeriToplam Deer 14-DEVROLUNAN & & & & . ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI S0C0LE TAB0 F0KR0 MLK0YET HAKLARININ L0STES0 A1klama (marka, patent v.b)Tescil Olunan 0lgili KurumTescil TarihTescil NoGeree Uygun Deerin Dayana1Geree Uygun Deeri SONU: 1-^irket Sermayesinin denmesine 0li_kin Tespit : Devralan & & & & .. Limited / Anonim ^irketi nin & & & .. tarihli bilanosunda grlen _irket sermayesinin, raporun 7/A blmnde tespit edildii gibi tamam1 denmi_tir. Devrolunan & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & & & .. tarihli bilanosunda grlen _irket sermayesinin, raporun 7/B blmnde tespit edildii gibi tamam1 denmi_tir. 2-^irket Sermayesinin Kayb1na 0li_kin Tespit : TTK 139.maddesi gereince devralan & & & & .. Limited / Anonim ^irketi nin & & & .. tarihli bilanosuna gre, raporun 8/B blmnde tespit edildii gibi, _irket sermayesi ve kanuni yedek akeleri toplam1 & & & . TL, yar1s1& & & TL, zarar1 ise & & .. TL d1r. Buna gre _irket sermayesi kar_1l1ks1z kalm1_t1r / kalmam1_t1r. TTK 139.maddesi gereince devrolunan & & & & .. Limited / Anonim ^irketi nin & & & .. tarihli bilanosuna gre, raporun 8/A blmnde tespit edildii gibi, _irket sermayesi ve kanuni yedek akeleri toplam1 & & & . TL, yar1s1& & & TL, zarar1 ise & & .. TL d1r. Buna gre _irket sermayesi kar_1l1ks1z kalm1_t1r / kalmam1_t1r. 3-^irket zvarl11n1n Tespiti : Devralan & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde zvarl11n1n, & ..........& TL s1 olduu raporun 9/A blmnde gsterildii gibi tespit edilmi_tir. Devrolunan & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde zvarl11n1n, & & & ................... TL s1 olduu raporun 9/B blmnde gsterildii gibi tespit edilmi_tir. Devrolunan & & & . ^irketinin sermayesi ile kanuni yedek akelerinin toplam1n1n yar1s1 zararla kaybolmu_ veya borca bat1kl1k olmas1 halinde; devralan & & . ^irketi serbeste tasarruf edebilecei zvarl11 ile devrolunan _irketin zarar halini kar_1layabilecek durumdad1r / durumda deildir. 4-Devralan & ..& & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin alacakl1lar1n1n _irketten alacaklar1n1n toplam deeri, raporun 10. blmnde tespit edildii gibi & & & & . TL s1 d1r. ^irketin zvarl11 ise, raporun 9/A blmnde tespit edildii _ekli& & & . TL s1d1r. ^irket zvarl11 ve _irketin mevcut durumunu gsteren dier bilano kalemlerinin incelenmesi neticesinde _irketten alacakl1lar1n alacaklar1 bu haliyle tehlikeye d_memektedir. 5-Devrolunan & ..& & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin alacakl1lar1n1n _irketten alacaklar1n1n toplam deeri, raporun 11. blmnde tespit edildii gibi & & & & . TL s1 d1r. ^irketin zvarl11 ise, raporun 9/B blmnde tespit edildii _ekli& & & . TL s1d1r. ^irket zvarl11 ve _irketin mevcut durumunu gsteren dier bilano kalemlerinin incelenmesi neticesinde _irketten alacakl1lar1n alacaklar1 bu haliyle tehlikeye d_memektedir. 6-Devrolunan & & & & & . ^irketi nin Aktifinde Kay1tl1 Sicile Tabi Varl1klar1n Tespiti: Raporun oniki, on ve ondrdnc blmlerinde gsterildii zere _irketin tescile tabi ta_1nmazlar1n1n, ta_1tlar1n1n ve fikri mlkiyet haklar1n1n geree uygun deerleri ve ilgili sicil mdrlklerine bildirimlerinin yap1lmas1 gerekliliinin yerine getirilmi_ olduu tespit edilmi_tir. S.M.M.M Ekler: & /& ./& .. Tarihli Ayr1nt1l1 Bilano Ta_1tlara Ait Ruhsat Fotokopileri(varsa) Tapu fotokopileri (Varsa) Varsa geree uygun deer tespit raporlar1/(varsa) SMMM Faaliyet Belgesi Yararlan1lan kaynak: 0stanbul SMMMO MAL0 M^AV0R RAPORUNUN 0ER00 Devralan/Devrolunan _irketin sermayesinin kar_1l1ks1z kal1p kalmad11na ve _irket zvarl11n1n tespitine ili_kin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi _irketlerde ise denetinin bu tespitlere ili_kin raporu, Raporda; a-Birle_meye kat1lan _irketlerin her birinin sermayelerinin kar_1l1ks1z kal1p kalmad11, zvarl1klar1n1n tespiti, b-Alacakl1lar1n alacaklar1n1n tehlikeye d_mediinin tespiti, bu tespitin yap1lamamas1 halinde ise, sz konusu alacaklar1n teminat alt1na al1nd11na dair ynetim organ1 beyan1, c- Devrolunan _irketin tasfiye halinde olmas1 halinde, mal varl11n1n pay sahipleri aras1nda da1t1m1na ba_lanmad11, birle_me i_leminin _irket alacakl1lar1n1n haklar1n1 koruduu ve devir alan _irketin sermayesinin kar_1l1ks1z kalmad11, -Devrolunan _irketin sermayesiyle kanuni yedek akeleri toplam1n1n yar1s1 zararla kaybolmu_ veya borca bat1kl1k durumunda olmas1 halinde, devir alan _irketin kaybolan sermayeyi veya borca bat1kl1k durumunu kar_1layacak miktarda serbeste tasarruf edebilecei z varl1a sahip bulunduu, d-^ayet devrolunan _irketin tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kay1tl1 malvarl11n1n bulunmas1 halinde bunlar1n listesi ile geree uygun deerlerinin tespiti hususlar1n1n yer almas1 gerekmektedir Not: yukar1daki rnek rapor istanbul smmmo raporlar1ndan yararlan1larak dzenlenmi_tir. Rapor ierii ayn1 kalmak _art1yla firmalar iin ayr1 ayr1 rapor dzenlenmesi halinde de kabul edilecektir.   JLZ\raa$d$Ifa$gd/\Ckd@$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1T\^raa$d$Ifa$gd/\Ckd=A$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1TreTC2$d$Ifa$gdP{Z$d$Ifa$gdP{Z$d^a$gdP{Z $da$gd/\CkdA$$IfTl0r"\k t0$644 lapytPx1Traa$d$Ifa$gdP{ZkdB$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1T*,raa$d$Ifa$gdP{Zkd0C$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1T,.JLraa$d$Ifa$gdP{ZkdC$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1TLNtvraa$d$Ifa$gdP{ZkdvD$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1Tvxraa$d$Ifa$gdP{ZkdE$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1Traa$d$Ifa$gdP{ZkdE$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1TTr~RNrxϿϿkc[NhzK5CJOJQJaJhPx1hzK5hPx1hN5(hPx15>*CJOJPJQJaJnH tH "hNhN5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJhPx15>*CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhNhN>*CJOJQJaJhNhNCJOJQJaJreee]LLL$d$Ifa$gdP{Z$a$gdP{Z $^a$gdP{Zm$kd_F$$IfTl0_$N t0644 lapytPx1T*T$d$Ifa$gdP{ZTVkdG$$IfTlֈV z" t0644 lap<ytNTVXZ\^`b$d$Ifa$gdP{ZbdkdH$$IfTlֈV z" t0644 lap<ytNTdfhjlnp$d$Ifa$gdP{ZprkdH$$IfTlֈV z" t0644 lap<ytNTrtvxz|~$d$Ifa$gdP{Z~kdI$$IfTlֈV z" t0644 lap<ytNT$d$Ifa$gdP{ZkdJ$$IfTlֈV z" t0644 lap<ytNTPRdn$NPRTVX$d$Ifa$gdP{ZFfL$d$Ifa$gdP{Z $da$gdP{Z $^a$gdP{Zm$$d^a$gdP{ZXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~FfUFfRFfO$d$Ifa$gdP{ZrNxgdPx1 $^a$gdP{Zm$Ff[$d$Ifa$gdP{ZFfX$d$Ifa$gdP{Zxzkd]$$IfTlֈ8o.` -' t0644 lalp<ytPx1Tz|~$d$Ifa$gdP{Zkd^$$IfTlֈ8o.` -' t0644 lalp<ytPx1T$d$Ifa$gdP{Zkd_$$IfTlֈ8o.` -' t0644 lalp<ytPx1T$d$Ifa$gdP{Zkd`$$IfTlֈ8o.` -' t0644 lalp<ytPx1T$d$Ifa$gdP{Zkda$$IfTlֈ8o.` -' t0644 lalp<ytPx1T$d$Ifa$gdP{Zkdb$$IfTlֈ8o.` -' t0644 lalp<ytPx1T8:*,""J"L"#$gdP{Z $,^,a$gdP{Z $^a$gdP{Z $^a$gdP{Z $^a$gdP{Zm$ $da$gdP{Z$d^a$gdP{Z468(*," "F"8#P#V#j#$%%:% ( (((\+^+d+h+6,..^/11P2^22222*3,3|hzKCJOJQJaJh5CJOJQJaJhPx15CJOJQJaJh k]CJOJQJaJ"hNhzK5>*CJOJQJaJhNhzKCJOJQJaJhNhzK5CJOJQJaJhNhN5CJOJQJaJhNhPx15CJOJQJaJ.$%% ( ()\+^+`+b+d+X-..1111111 d`gdP{Zd^`gdP{Z $da$gdP{Z $^a$gdP{Zm$ $,^,a$gdP{Z $^a$gdP{Z12f223,3.30323436383:3<3>3@3B3D3F3H3J3L3N3P3R3T3 dgdv,# & Fdgdv,# & FgdP{Zm$T3V3X3Z3\3^3`3b3d3f3h3j3l3n3p3r3t3v3x3z3|3~3333333gdv,# dgdv,#,3334:4<45&>??????????űś{w{w{w{wh(6gjh(6gU.hv,#5B*CJOJPJQJaJnHphtH+hv,#B*CJOJPJQJaJnHphtH'hv,#B*CJOJQJaJnHphtHhv,#CJOJQJaJnHtH$hv,#5>*CJOJQJaJnHtHhv,#CJOJQJaJhv,#CJOJQJaJ3344555566<8>8::\<^<= >">$>&>??? dgd]8$hd^ha$gdv,#$Td^Ta$gdv,# dgdv,#?????????$hd^ha$gdv,# dgd]86&P 1h:p. A!n"S#n$S% $$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v#v #v#v :V l t0655 55 alytll$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytll$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytll$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytll$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytll$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytll$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytFC$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytFC$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytFC$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytFC$$Ifl!vh#v #v#v#vj :V l t065 555j alp(ytFC$$Ifl!vh#vY#vN:V l t065Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$Ifl!vh#vY#vN:V l t06,5Y5NalpytYF$$If!vh#v#v:V l t0655apytPx1T$$If!vh#v#v:V l t06,55apytPx1T$$If!vh#v#v:V l t06,55apytPx1T$$If!vh#v#v:V l t06,55apytPx1T$$If!vh#v#v:V l t06,55apytPx1T$$If!vh#v#v:V l t06,55apytPx1T$$If!vh#v#v:V l t06,55apytPx1T$$IfX!vh#v#v:V l t0655aXpytPx1T$$IfX!vh#v#v:V l t06,55aXpytPx1T$$IfX!vh#v#v:V l t06,55aXpytPx1T$$IfX!vh#v#v:V l t06,55aXpytPx1T$$If!vh#va#vp:V l t065a5papytPx1T$$If!vh#va#vp:V l t06,5a5papytPx1T$$If!vh#va#vp:V l t06,5a5papytPx1T$$If!vh#va#vp:V l t06,5a5papytPx1T$$If!vh#v#vq:V l t 6`0$655qpytPx1T$$If!vh#v#vq:V l t 6`0$655qpytPx1T$$If!vh#v#vq:V l t 6`0$655qpytPx1T$$If!vh#v#vq:V l t 6`0$655qpytPx1T$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#vk:V l t 6`V0$655ke4pytPx1$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#v#v+:V l t0H$655+apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$If!vh#vm#v|:V l t0$65m5|apytPx1T$$IfO!vh#vs#v:V l t0$65s5aOpytPx1T$$IfO!vh#vs#v:V l t0$65s5aOpytPx1T$$IfO!vh#vs#v:V l t0$65s5aOpytPx1T$$IfO!vh#vs#v:V l t0$65s5aOpytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If>!vh#vj#vy:V l t0$65j5ya>pytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v\#vk:V l t0$65\5kapytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#vN:V l t0655NpytPx1T$$If!vh#v#v#v#v#v:V l t06,55555ap<ytNT$$If!vh#v#v#v#v#v:V l t0655555ap<ytNT$$If!vh#v#v#v#v#v:V l t0655555ap<ytNT$$If!vh#v#v#v#v#v:V l t0655555ap<ytNT$$If!vh#v#v#v#v#v:V l t0655555ap<ytNT$$Ifl!vh#v#vL#vm#v #v#vg#vW:V l t06,55alpFytPx1TkdK$$IfTl֞ o -' t0644 lalpFytPx1T$$Ifl!vh#v#vL#vm#v #v#vg#vW:V l t0655alpFytPx1TkdN$$IfTl֞ o -' t0644 lalpFytPx1T$$Ifl!vh#v#vL#vm#v #v#vg#vW:V l t0655alpFytPx1TkdQ$$IfTl֞ o -' t0644 lalpFytPx1T$$Ifl!vh#v#vL#vm#v #v#vg#vW:V l t0655alpFytPx1TkdT$$IfTl֞ o -' t0644 lalpFytPx1T$$Ifl!vh#v#vL#vm#v #v#vg#vW:V l t0655alpFytPx1TkdW$$IfTl֞ o -' t0644 lalpFytPx1T$$Ifl!vh#v#vL#vm#v #v#vg#vW:V l t0655alpFytPx1TkdZ$$IfTl֞ o -' t0644 lalpFytPx1T$$Ifl!vh#v#vJ#v7#v#v2 #v:V l t06,55alp<ytPx1T$$Ifl!vh#v#vJ#v7#v#v2 #v:V l t0655alp<ytPx1T$$Ifl!vh#v#vJ#v7#v#v2 #v:V l t0655alp<ytPx1T$$Ifl!vh#v#vJ#v7#v#v2 #v:V l t0655alp<ytPx1T$$Ifl!vh#v#vJ#v7#v#v2 #v:V l t0655alp<ytPx1T$$Ifl!vh#v#vJ#v7#v#v2 #v:V l t0655alp<ytPx1Tj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok 88 ]80stbilgi p#>> ]80 stbilgi Char CJaJtH 8 8 ]80Altbilgi p#>!> ]80 Altbilgi Char CJaJtH P@2P ]80 Balon Metni dCJOJQJ^JaJPAP ]80Balon Metni CharCJOJQJ^JaJtH b@Rb zK Liste Paragrafd^CJOJPJQJaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] - ,T#X'+0T2,3? *79BKUkw 0L. n F!n!""#*$l$$F%r%%&P''f())4**Z++++,,,N,n,,,----..L.n....V///0:0^00001:112@2R22223$3t334b4t4445"5F555J\,LvTVbdpr~Xxz$1T33??!"#$%&'()+,-./01234568:;<=>?@ACDEFGHIJLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrstuvxyz{|}~8@0( B S ?x{gj ~ | !7?& T_ """"D$I$$$%%%%%%%---.-3----------WY =Cgmx}~V\jm * / 0 < n u ) ; k r F S w i p +4ERw6:;EHNVZ[ehnbhtx"AFGNRVadtx| %+MO ) + | o!r!""""""""##>$C$J$M$$$`%f%&&&&((c)d)**++%,&,,,---------LLNNnsttuuxxww } } \ ] z z &&'%':'B'm'u''--- ?#)G'j/^/ @U$2heK20j<R7zʵ.?z#luHup_M3?`"[ -J$uohe#F ^`5>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.,^,`5o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L.8^8`o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.)^)`o(-^`. L^ `L. ^ `.i^i`.9L^9`L. ^ `.^`.L^`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`5o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L. ^`5>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. `"[uHK2)J$uoU$2?#R7'j/.?up_M# LH^*,.dXnLHYʧvv &[! /Ka!M.[!<<<< /Ka!iGM.h JLeJiG0-CpV(9 yK"##v,#<#u'Px1Y8]89FC/\CAcDYFzKByL]QTbWP{Z k]:^`d]e(6gvhllf|}P?"d5fcH]NZ S=w\7E--@ - (,.24UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qAC'AC'j G&S&S!nnx20--3QHP $P2!xx MATS0-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve<     Oh+'0Dx  $,4<MATS0-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@G[@^l?@^l?&՜.+,0 hp Hewlett-Packard CompanyS-  Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&')*+,-./4Root Entry Fc-}?6Data lc1TableCWordDocument8SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q