ࡱ> OQN<bjbj4D݇݇A ll8,*=$ #X-555555V(@@,W+h 0=tx#+ ##55=#l x:BLNME SZLE^MES0 (PLANI) 1) Blnmeye Kat1lan ^irketlerin(TTK-167/1-a); Blnen Firma Bilgileri Ticaret Unvan1^irket TrMerkez Adresi Ticaret Sicil NoMersis Numaras1 Devralan Firma Bilgileri Ticaret Unvan1^irket TrMerkez Adresi Ticaret Sicil NoMersis Numaras1 2) Blnmeye esas deerlerin envanterini, ta_1nmazlar1, k1ymetli evrak ve maddi olmayan malvarl11n1 tek tek gsteren liste (TTK-167/1-b) ---------- 3) a) Paylar1n dei_im oran1n1 ve gerektiinde denecek denkle_tirme tutarlar1(TTK-167/1-c); OrtaklarBlnme ncesi paylar1n toplam paylara oran1Blnme sonras1 paylar1n toplam paylara oran1Paylar1n Dei_im Oran1Denkle_tirme Tutar1* (gerektiinde) 3) b) devreden _irketin ortaklar1n1n, devralan _irketteki ortakl1k haklar1na ili_kin a1klamalar ---------- 4) Varsa; devralan _irketin intifa senedi, oydan yoksun pay ve zel hak sahiplerine tan1nan haklar (TTK-167/1-d) ---------- 5) ^irket paylar1n1n dei_im _ekli (TTK-167/1-e) ---------- 468xī{cP8"c+h@ZhB*CJOJQJ\]aJph.h@Zh9b5B*CJOJQJ\]aJph$h@ZhyuQCJOJQJaJnHtH.h@Zh5B*CJOJQJ\]aJph.h@ZhNt5B*CJOJQJ\]aJph.h@Zh_5B*CJOJQJ\]aJph1h@Zh9bB*CJOJPJQJaJnHphtH:h@Zh_5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH:h@Zh9b5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH 68d$Ifgd9b dgdyuQ d^gd9b dgd9b $da$gd9b vhhd$Ifgd9bkd$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpyt & ( L N p r t  * , N P R yaF4h@Zh5B*CJOJPJQJaJnHphtH.h@Zh5B*CJOJQJ\]aJph4h@ZhyuQ5B*CJOJPJQJaJnHphtH$h@ZhyuQCJOJQJaJnHtH1h@ZhyuQB*CJOJPJQJaJnHphtH4h@Zh9b5B*CJOJPJQJaJnHphtH+h@ZhB*CJOJQJ\]aJphh@ZhCJOJQJaJ $ & vhhd$Ifgd9bkd$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpyt& ( J L vhhd$Ifgd9bkdt$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpytL N n p vhhd$Ifgd9bkd($$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpytp r t vh^PPd$Ifgd{_I dgdyuQ d^gd9bkd$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpyt vhhd$Ifgd{_Ikd$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpyt  vhhd$Ifgd{_IkdJ$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpyt ( * vhhd$Ifgd{_Ikd$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpyt* , L N vhhd$Ifgd{_Ikd$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpytN P R f | 6 : L vhhZZZLLd$Ifgd9b dgd9b d^gd9bkdl$$Ifl0j Q'j t0Q'644 lalpytR H d f | 2 4 6 : z | Vln2NPf寓xiYiYix>4h@Zh@Z5B*CJOJPJQJaJnHphtHh@Zh_5CJOJQJaJh@Zh_CJOJQJaJ4h@Zh9b5B*CJOJPJQJaJnHphtH7h@Zh_5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4h@Zh9bB*CJOJPJQJ\aJnHphtH4h@ZhNt5B*CJOJPJQJaJnHphtH4h@Zh_5B*CJOJPJQJaJnHphtH 0 x z | ~ <kd $$Iflr Q' t044 lalyt@Zd$Ifgd9b~ <kd$$Iflr Q' t044 lalyt@Zd$Ifgd9b <. dgd9bkd$$Iflr Q' t044 lalyt@Zd$Ifgd9b VlnPfh6667 88949699:::d7$8$H$gd-3 d^gd9b d^gd9b dgd9bfh666666777 889994969999:˰˕˰˕˰˕x˕x]4h@ZhY5B*CJOJPJQJaJnHphtH4h@Zh5B*CJOJPJQJaJnHphtHU4h@Zh9bB*CJOJPJQJ\aJnHphtH4h@ZhNt5B*CJOJPJQJaJnHphtH4h@Zh_5B*CJOJPJQJaJnHphtH1h@Zh_B*CJOJPJQJaJnHphtH6) ^irket paylar1n1n bilano kar1na hangi tarihten itibaren hak kazanacaklar1 hususu (TTK-167/1-f) ---------- 7) Blnmek suretiyle devreden _irketin i_lemlerinin hangi tarihten itibaren devir alan _irketin hesab1na yap1lm1_ say1laca1 (TTK-167/1-g) ---------- 8) Ynetim organlar1n1n yelerine, mdrlere, ynetim hakk1na sahip dier ki_ilere ve denetilere tan1nan zel menfaatler (TTK-167/1-h) ---------- 9) Blnme sonucu devralan _irkete veya _irketlerle geen i_ ili_kilerinin listesi (TTK-167/1-i) ---------- 10) Blnme yoluyla yeni kurulu_ yap1l1yorsa kurulan _irket anaszle_mesi (TTK 169/3) ---------- 0_bu blnme szle_mesi/plan1 TTK 166 ya gre & & /& ../20& . tarihinde dzenlenmi_tir. Devir alan _irket/ler nvan1 Yetkili ad1-soyad1 imza (yeni kurulu_ ise bo_ b1rak1n1z) Blnen ^irket/ler nvan1 Yetkili ad1-soyad1 imza   ::::::~;;<<<<<<<<<<<γo[H[@<@<@<@<[hojhoU$h@ZhyuQCJOJQJaJnHtH'h@ZhyuQ5CJOJQJaJnHtH'h@Zh-35CJOJQJaJnHtH'h@Zhni5CJOJQJaJnHtH6h@ZhniB*CJOJQJaJfHphDDDq 4h@ZhniB*CJOJPJQJ\aJnHphtH0h@Zhni5CJOJQJaJfHq 0h@ZhyuQ5CJOJQJaJfHq :::~;;;;0<2<4<6<j<<<d$7$8$H$Ifgd{_Id$7$8$H$IfgdyuQd7$8$H$gd-3 <<<<<<<<<<<<<xqoqoqoqooxdd7$8$H$gd@Zxkd $$Ifl01' t0644 laPyt{_I 21h:p=. A!S"S#S$S% $$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'6,5j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'6,5j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'65j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'65j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'65j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'6,5j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'6,5j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'65j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'65j 5alpyt$$Ifl!vh5j 5#vj #v:V l t0Q'65j 5alpyt$$Ifl!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l t0,5 5555alyt@Z$$Ifl!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l t05 5555alyt@Z$$Ifl!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l t05 5555alyt@Z$$IfP!vh55#v#v:V l t0655/ aPyt{_Ij 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH b b mmzBa_l1k 4$d@&&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok N@N J Liste Paragrafd^m$L/L mmz Ba_l1k 4 Char5CJOJPJQJ\aJ`^` mmz0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHd/"d mmz 3-Normal Yaz1$ 6a$ CJOJPJQJ_HmHsHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!0Jtheme/theme/theme1.xmlYOoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7(j%.7 Ax3މ7$i#>$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] O D R f:< & L p * N ~ :<< !8@0( B S ?5B%ACDFGIJLPP,% jD4b>KqHX $PJ2!xxMicrosoft accountUYELER  Oh+'0`  ( 4@HPXMicrosoft accountNormalUYELER4Microsoft Office Word@@zW@dSW,՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company >  Konu BalTitle !"$%&'()*,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPRoot Entry FP7WRData #1Table+ $WordDocument4DSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FCompObjx F&Microsoft Office Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q