ࡱ> NPMN3bjbj>>4BpTpTB ll8,@)2$[! $j!EEEEEEV8@PMF;x 0)xw$; w$w$xEE)w$l" :BLNME SZLE^MES0 (PLANI) 1) Blnmeye Kat1lan ^irketlerin; Ticaret Unvan1^irket TrMerkez Adresi Ticaret Sicil NoMersis Numaras1Blnen / Devralan 2) Blnmeye esas deerlerin envanterini, ta_1nmazlar1, k1ymetli evrak ve maddi olmayan malvarl11n1 tek tek gsteren liste ---------- 3) a) Paylar1n dei_im oran1n1 ve gerektiinde denecek denkle_tirme tutarlar1; OrtaklarBlnme ncesi paylar1n toplam paylara oran1Blnme sonras1 paylar1n toplam paylara oran1Paylar1n Dei_im Oran1Denkle_tirme Tutar1* (gerektiinde) 3) b) devreden _irketin ortaklar1n1n, devralan _irketteki ortakl1k haklar1na ili_kin a1klamalar ---------- 4) Varsa; devralan _irketin intifa senedi, oydan yoksun pay ve zel hak sahiplerine tan1nan haklar ---------- 5) ^irket paylar1n1n dei_im _ekli ---------- 6) ^irket paylar1n1n bilano kar1na hangi tarihten itibaren hak kazanacaklar1 hususu ---------- 7468z|~ ê}eO7(O(O(O(hf.h_CJOJQJaJ.hf.h_5B*CJOJQJ\]aJph+hf.h_B*CJOJQJ\]aJph.h9bh9b5B*CJOJQJ\]aJph(h_5B*CJOJQJ\]aJph.h9bh_5B*CJOJQJ\]aJph1hf.h9bB*CJOJPJQJaJnHphtH8h_5>*B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH>hf.h9b5>*B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH68|~d$Ifgd9b d^gd9b dgd9b $da$gd9b^PPPd$Ifgd9bkd$$IflFj Q'j f t0Q'6  44 lalpyt=^PPPd$Ifgd9bkd$$IflFj Q'j f t0Q'6  44 lalpyt= ^PPPd$Ifgd9bkd$$IflFj Q'j f t0Q'6  44 lalpyt= , . 0 ^PPPd$Ifgd9bkd@$$IflFj Q'j f t0Q'6  44 lalpyt= 0 2 V \ ^ ` X n z  P R T ^ ` j l v ڭsUF666hf.h_5CJOJQJaJh9bh_CJOJQJaJ;hf.h_5B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH8h9bh9bB*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH8h9bh_5B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH2h9b5B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH%h_B*CJOJQJ\]aJphhf.h_CJOJQJaJ+hf.h_B*CJOJQJ\]aJph0 2 X Z \ ^PPPd$Ifgd9bkd$$IflFj Q'j f t0Q'6  44 lalpyt=\ ^ ` X n  ^PPBBB dgd9b d^gd9bkd$$IflFj Q'j f t0Q'6  44 lalpyt= $ ~ P R <kdt$$Iflr b Q' O2 t044 lalyt=d$Ifgd9bR T V X Z \ ^ <kd.$$Iflr b Q' O2 t044 lalyt=d$Ifgd9b^ ` b d f h j <kd$$Iflr b Q' O2 t044 lalyt=d$Ifgd9bj l n p r t v <kd$$Iflr b Q' O2 t044 lalyt=d$Ifgd9bv x : P R .0v8NP.//000000 d^gd9b d^gd9b dgd9bv x : P R .0v8NPR..//000000ɬ欏tttrttX2hY5B*CJOJPJQJ^JaJnHphtHU5hf.h_B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH8h9bh9bB*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH8h9bh_5B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH8hf.h_5B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH2h9b5B*CJOJPJQJ^JaJnHphtH) Blnmek suretiyle devreden _irketin i_lemlerinin hangi tarihten itibaren devir alan _irketin hesab1na yap1lm1_ say1laca1 ---------- 8) Ynetim organlar1n1n yelerine, mdrlere, ynetim hakk1na sahip dier ki_ilere ve denetilere tan1nan zel menfaatler ---------- 9) Blnme sonucu devralan _irkete veya _irketlerle geen i_ ili_kilerinin listesi ---------- 10) Blnme yoluyla yeni kurulu_ yap1l1yorsa kurulan _irket anaszle_mesi (TTK 169/3) ---------- 0_bu blnme szle_mesi/plan1 TTK 166 ya gre & & /& ../20& . tarihinde dzenlenmi_tir. Devir alan _irket/ler nvan1Blnen ^irket/ler nvan1Yetkili ad1-soyad1 imzaYetkili ad1-soyad1 imza   00011111111111(2H2J2̱yfP=P=P=P=P=%h-35CJOJQJ^JaJnHtH+hTh-35CJOJQJ^JaJnHtH%hni5CJOJQJ^JaJnHtH4hniB*CJOJQJ^JaJfHphDDDq 8h9bhniB*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH4hnihni5CJOJQJ^JaJfHq 2h-3B*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH2h9bB*CJOJPJQJ\^JaJnHphtH0111J2L2N222$d$7$8$H$Ifa$Pd7$8$H$^P`gd-3d7$8$H$gd-3J2L2N2223 3.303234383:3>3@3D3F3L3N3ŹŹŹűhTv=jhTv=Uh }CJaJnHtH"h }CJOJQJ^JaJnHtH"h-3CJOJQJ^JaJnHtH+hThni5CJOJQJ^JaJnHtH2223pp$d$7$8$H$Ifa${kdJ$$Ifl01'FF t0644 lBaPyt }3 3"3$3&3(3*3,3.3sssssssd$7$8$H$If{kd$$Ifl01'FF t0644 lBaPyt }.303236383<3>3B3D3H3J3L3pigigigiggdPd7$8$H$^P`gd }xkd$$Ifl01' t0644 laPyt } L3N3Pd7$8$H$^P`gd }21h:p=. A!S"S#S$S% $$Ifl!vh#vj #vf#v:V l t0Q'6,5j 5f5alpyt=$$Ifl!vh#vj #vf#v:V l t0Q'6,5j 5f5alpyt=$$Ifl!vh#vj #vf#v:V l t0Q'65j 5f5alpyt=$$Ifl!vh#vj #vf#v:V l t0Q'65j 5f5alpyt=$$Ifl!vh#vj #vf#v:V l t0Q'65j 5f5alpyt=$$Ifl!vh#vj #vf#v:V l t0Q'65j 5f5alpyt=$$Ifl!vh#v #vO#v2#v#v:V l t0,5 5O5255alyt=$$Ifl!vh#v #vO#v2#v#v:V l t05 5O5255alyt=$$Ifl!vh#v #vO#v2#v#v:V l t05 5O5255alyt=$$Ifl!vh#v #vO#v2#v#v:V l t05 5O5255alyt=$$IfP!vh#v#v:V l t0655/ BaPyt }$$IfP!vh#v#v:V l t0655/ BaPyt }$$IfP!vh#v#v:V l t0655/ aPyt }j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH b@b mmzBa_l1k 4$d@&&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok N@N J Liste Paragrafd^m$LoL mmz Ba_l1k 4 Char5CJOJPJQJ\aJ`^@` mmz0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHdo"d mmz 3-Normal Yaz1$ 6a$ CJOJPJQJ_HmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PB v 0J2N3 0 \ R ^ j v 023.3L3N3 8@0( B S ?S`mwABDEGHJKMQQ,% jD4b?@ABCDFGHIJKLORoot Entry FgFQData "1Table*$WordDocument4BSummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8ECompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q