ࡱ> GIF\$bjbj>>4FpTpT vv8i $ "p!#}}}L}}}`QޜF/x90i,)#)#)#}i)#v" :6102 SAYILI TRK T0CARET KANUNU NUN 171 0NC0 MADDES0 GERE0NCE ^0RKET ORTAKLARININ BLNME 0^LEM0N0 0NCELEME HAKKINA DA0R 0LAN Ticaret Sicil No :& & & & & & & & Mersis Numaras1 :& & & & & & & & Ticaret Unvan1 :& & & & & & & & Ticari Adresi :& & & & & & & & Yukar1da bilgileri yaz1l1 _irketimizin Ynetim/Mdrler Kurulunca Blnme i_lemine ili_kin al1nan & & . /& .& /& & ..& tarihli karar dorultusunda haz1rlanan Blnme Szle_mesi / Plan1, Blnme Raporu, Son Y1l1n Finansal Tablolar1 ile Faaliyet Raporlar1(gerekirse ara bilano) Genel Kurulun onay1na sunulmas1ndan nce iki ay sresince & & /& .& /& & .. tarihinden itibaren & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..adresinde ve _irket merkezimizde ortaklar1m1z1n incelemesine haz1r bulundurulaca1 6102 say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 171inci maddesi gereince ilan olunur. ^irket Yetkilisi/Yetkilileri Ad1 Soyad1 Ka_e 0mza MADDE 171-(1)Blnmeye kat1lan _irketlerden her biri, genel kurul karar1ndan iki ay nce, merkezlerinde, halka a1k Anonim _irketler ayr1ca Sermaye Pi " 4 6 8 Z j l n HXZ{l{]{N{hb?hCJOJQJaJhb?hCJOJQJaJhb?h9ZCJOJQJaJhb?hICJOJQJaJhb?CJOJQJaJh |CJOJQJaJhb?hv CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJhb?hPCJOJQJaJhb?hP5CJOJQJaJhb?hR85CJOJQJaJhb?hz 5CJOJQJaJ 6 8 l n HJL $ ^ a$gd{7gd( $ ^ a$gd( $^a$gd $^a$gd($d^a$gd | d^gd |^gd{7 $^a$gd |weQe=Q=&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ"hb?hI5CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?h |5@CJOJQJ\aJ h |5@CJOJQJ\aJ hsw5@CJOJQJ\aJ"hb?hsw5>*CJOJQJaJhb?hPCJOJQJaJhb?hICJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJRd3]^gd d]^gd d] ^gd{7Kd]KgdE $dxa$gd^gb  "$&(*.026:<>@DFHJLNPRTVX\^`dhjlnᆳhb?h{7CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ7nprtxz|rararrrP hb?h{7@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ"hb?h{75CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ"hb?hI5CJOJQJ\aJ $&(*,.248:<>@Bѯzѯ hb?hI@CJOJQJaJU hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJ0yasas1 Kurulunun uygun grd yerlerde; a)Blnme szle_mesini veya blnme plan1n1, b)Blnme raporunu, c)(Mlga:26/6/2012-6335/42md.) d)Son y1l1n finansal tablolar1 ile faaliyet raporlar1n1 ve varsa ara bilanolar1, blnmeye kat1lan _irketlerin ortaklar1n1n incelemesine sunar. (2)Tm ortaklar1n onaylamas1 hlinde kk ve orta lekli _irketler birinci f1krada ngrlen inceleme hakk1ndan vazgeebilirler. (3)Ortaklar, blnmeye kat1lan _irketlerden, birinci f1krada say1lan belgelerin kopyalar1n1n kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler iin bedel veya herhangi bir gider kar_1l11 istenemez. (4)Blnmeye kat1lan _irketlerden herbiri, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye _irketleri ayr1ca internet sitesinde, inceleme yapma haklar1na i_aret eden bir ilan yay1mlarlar.   BJLNRTXZ\^`bhjlprvz|~ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ5 ƲvgVg hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ&hb?hI5@CJOJQJ\aJ"hb?hI5CJOJQJ\aJ "&(*,02468:<>@BDHJLNVZ`bfhjnprtvzϯޞϞύϞϞϞޞޞ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ7> D!"@$D$F$J$L$P$R$V$X$Z$\$ dgd$KHd]H^gd Ld]L^gd Cd]C^gd rd]r^gd{7     " & * , 2 6 8 > @ ୞񞍞x(hb?hI5B*CJOJQJaJph hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJ)@ B D F H J L N T V ` b d f h j l n r v x z | ~ ԽԨԑԨzcԨԨԨԨ,hb?hI5@B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph(hb?h{75B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph(hb?hI5B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph& !!Կ뿑ԨԿzԨzԿԨԿz,hb?hI5@B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph(hb?hI5B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph(hb?h{75B*CJOJQJaJph'!! ! !!!!!!!!!"!&!(!0!2!4!6!:!!D!F!H!P!T!\!ҽzzzzzzkZkIk hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ,hb?hI5@B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph(hb?h{75B*CJOJQJaJph(hb?hI5B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph,hb?hI5@B*CJOJQJaJph\!^!`!b!d!f!h!j!l!n!p!r!v!x!z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!| hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJ0!!!!!!!!!!!!!!!!!"" " """"""" "$"("*"4"6"8":"<">"@"D"F"H"L"R"T"V"X"Z"\"^"`"d"f"h"j"l"n"ѯў hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ7n"p"r"t"v"x"z"|""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ϟύ}k}#hb?hI>*@CJOJQJaJhb?hI>*CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ*""""""""""""#### # ######### #"#$#&#(#*#,#.#0#2#4#6#8#:#>#@#B#D#F#H#ɹ헹헹sɹs#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJhb?h{7>*CJOJQJaJhb?hI>*CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ-H#R#T#V#\#^#`#d#h#j#l#n#p#r#t#v#x#z#|#~#######ͻyhWFhyFhFh hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJhb?h{7>*CJOJQJaJhb?hI>*CJOJQJaJ############################}kYIYIhb?hI>*CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJhb?h9ZCJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJhb?h{7CJOJQJaJhb?hICJOJQJaJ hb?hI@CJOJQJaJ#############$$$$$ $ $$$$$$$$$ $"$$$&$($*$,$.$0$8$:$<$>$˹˹˗˗˗˅˗˗˗݅ݹ˗s#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJhb?hI>*CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJ#hb?hI>*@CJOJQJaJhb?h{7>*CJOJQJaJ(>$@$B$F$H$L$N$R$T$Z$\$h<^jh<^Uhb?hICJOJQJaJ 21h:pC8. A!"#$% f 666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N Normal dCJ^J_HaJmHsHtHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok <@< (0Liste Paragraf^88 $K0stbilgi p#>> $K0 stbilgi Char CJ^JaJ8 "8 $K0Altbilgi p#>1> $K0 Altbilgi Char CJ^JaJP@BP $K0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJLQL $K0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .F nB@ !\!!n""H###>$\$ !"\$ 8@0( B S ?_GoBack7/7/ "#%&()+/NQSV8:Xt} "#%&()+/$,-cj /045:;LMRS\]tu|}  /$cj/{9-^t@^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.{9-^SI<Pv b?z Qsws51{7C8R89>MHkH;pH$KeNU<^^gbgJMtn|v*x |]}y~y!?he<G,Es}=ICM"zBP(v9ZE(z]tzQ#J7; "@.UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qtC'tC' !243H $P(2!xx MATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve Oh+'00 px  (MATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@PF@PF՜.+,0 hp TOBB  Konu Bal !"#%&'()*+,-./012345789:;<=?@ABCDEHRoot Entry F@$FJ1Table$9#WordDocument4FSummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q