ࡱ> MOL"bjbj££74 9 84$X<++++++++$-:0t?+!?+H`+j++&h&p<{Fk&+v+0+{&41Lp1 &&b1(?+?++1 " :Ye_il ile yaz1l1 alanlar bilgi amal1 yaz1lm1_t1r. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & ANON0M ^0RKET0 nin .& ./& ../& & tarihli Olaan / Olaanst (Hangisi Yap1lacak ise) genel kurul toplant1 tutana1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & Limited ^irketi nin Olaan / Olaanst (Hangisi Yap1lacak ise) Genel Kurul Toplant1s1 .....& ../......./& & & & tarihinde, Saat:& & & . da, & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & adresinde yap1lm1_t1r. (ar1s1z Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Genel Kurul Toplant1s1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1 inci madde hkmleri uyar1nca tm ortaklar1n haz1r bulunmas1 nedeniyle ar1s1z olarak gerekle_tirilmi_tir. Toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak, gndemin gr_lmesine geilmi_tir. (ar1l1 Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Toplant1ya ait ar1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414 nc madde hkmleri uyar1nca ve esas szle_mede ngrld gibi ve gndemi de ihtiva edecek _ekilde, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin & & ./& & /& & & & tarih ve .......... say1l1 nshas1nda iln edilmek suretiyle ve ayr1ca pay sahiplerine taahhtl mektupla, toplant1 gn ve gndeminin bildirilmesi suretiyle sresi iinde yap1lm1_t1r.Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinden, _irketin toplam:& & .............................-TL l1k Sermayesine tekabl eden & & ........& & adet hissenin toplant1da asaleten, & .................& & & & adet hissenin toplant1da vekaleten temsil edildii ve bylece gerfhj H  B 0 ϿreXeXHeh&BWhgT35B* CJ\phPh&BWhgT3B*CJphh&BWhB*CJphh&BWhoBB*CJphh&BWhN5B*CJ\phh&BWh>"5B*CJ\phh&BWh# 5B*CJ\phh&BWh&BW5B*CJ\phh&BWh5B*CJ\phh&BWh_5B*CJ\phh&BWh_5B* CJ\phPh&BWh~5B* CJ\phPhj 0 2 :<-DM gd++$ 2( Px 4 #\'*.25@97d`7a$gd>"'$ 2( Px 4 #\'*.25@9da$gd>"-DM gdgd0 2 > B v ,..ⷦxx`^QBh&BWh>"5B* CJphPh&BWh>"B*CJphU.h&BWh0JB*CJfHphq *h&BWhB*CJfHphq h&BWh`5B* CJphPh&BWhCJ!h&BWhCJfHq h&BWhB*CJphh&BWh# 5B* CJphPh&BWh_5B* CJphPh&BWh5B* CJphPh&BWhoB5B* CJphPek kanun ve gerekse ana szle_mede ngrlen asgari toplant1 nisab1n1n mevcut olduunun anla_1lmas1 zerine toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak gndemin gr_lmesine geilmi_tir. NOT : (Olaan Genel Genel Kurul yap1lacak ise Gndem maddelerinde, Mdrler kurulunun y1ll1k faaliyet raporu ve varsa deneti taraf1ndan verilen rapor, Bilno ve kr/zarar hesaplar1, Mdrler Kurulu ve var ise denetilerin ibras1 konular1 gr_lecek.) 1- Genel Kurul Toplant1 Ba_kanl11 na& & & & & & & & & & & & & & & ., seilmesine karar verildi. 2- ...... y1l1 iin _irketimiz ba1ms1z denetiliine a_a1da bilgileri yer alan denetinin seilmesi karar verildi. BAIMSIZ DENET0N0N;Ad1 Ve Soyad1 Veya Unvan1Kimlik Numaras1 Veya Vergi Numaras1Yerle_im Yeri Veya Merkez AdresiVarsa Tescil Edilmi_ ^ubesi 3- Dilek ve Temennilere geildi. Sz alan olmad1 Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan saat 'da toplant1 sona erdirildi. TOPLANTI BA^KANI TOPLANTI YAZMANI Ad1 Soyad1: Ad1 Soyad1: TCKN: TCKN: MUHALEFET ^ERH0 VARSA ^ERH KOYANLARIN TUTANAI 0MZALAMASI GEREKMEKTED0R.   ANON0M ^0RKET Deneti Genel Kurul Karar1 <&R R X Z @!B!b!!!!!!!¹}m]M=m]mh&BWh 5B* CJ\phPh&BWh+5B*CJ\phh&BWh~5B*CJ\phh&BWh 5B*CJ\ph+h&BWhoB5B*CJPJ\nHphtH)h&BWh,B*CJOJQJ^JaJph!h&BWhJcCJfHq h&BWhJcCJh&BWhJcB*CJphh&BWh+B*CJphh&BWh>"CJPJnHtH(h&BWh>"5B* CJPJnHphPtH<&PRjkd$$IfF&& t0644 lalytX6e $IfgdX6egdJcxx $IfgdX6e}kd$$IfF0&D t0644 lalytX6e xx $IfgdX6e}kd $$IfF0&D t0644 lalytX6e T V xx $IfgdX6e}kd$$IfF0&D t0644 lalytX6eV X Z @!B!!!p^I::-DM gd~$d-DM a$gdfxK$-DM a$gd+dJ9D[$\$gd,}kd&$$IfF0&D t0644 lalytX6e!!!!4"6"\"d"z"|"~"""""""""""""""""""ƷƷƢ{s{h]YhR1h>"hht:CJ aJ h>"h[:CJ aJ hfCJ aJ h+CJ aJ h>"h_CJ aJ h&BWCJ aJ hS9)jhS9)U(h&BWh~5B* CJPJnHphPtHh&BWh5B* CJphPh&BWh~5B* CJphPh&BWh~B* CJphPh&BWh~B*CJphh&BWh~5B*CJ\ph!!!!|"""""""""""""$a$gd>" dgdht:d-DM gd~-DM gd~50&P :p&BW. A!"M#o$% }$$IfF!vh#v&:V F t065&alytX6e$$IfF!vh#v#vD:V F t0655DalytX6e$$IfF!vh#v#vD:V F t0655DalytX6e$$IfF!vh#v#vD:V F t0655DalytX6e$$IfF!vh#v#vD:V F t0655DalytX6eb 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok VoV Default 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtH @@ Liste Paragraf ^m$X^@X x0 Normal (Web)ddd[$\$PJ^JaJtHB"B ht:0stbilgidp#212 ht:0 stbilgi CharB BB ht:0Altbilgidp#2Q2 ht:0 Altbilgi CharP@bP ht:0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJLoqL ht:0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ:U`: ~`0Kpr57>*S*Y(\phAinOn ~` l1-basl1k$dhZZa$+5B*CJOJPJQJ\^JaJph\\tHBOB apple-converted-spaceP@P < Aral1k Yokddd[$\$ PJaJtH(W`( ,`Gl5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 4 88888;0 !" < V !" T # @H 0( 0( B S ?`c 5Pehpw^c@Vo{ 33PV ! U{|%Xu~0R,a< \~G ^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJPJQJ^J)^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.U{u~0G%a<2be^4ac|#!CI3e^s5 x.8^rL<s5}_=[2Tn=3yXyny?8ze{ |$~~v;Y~aNjR1Nq.ISZ$>x"f/_L. ~Jc><B]|uXKme{pj6l bR*>"Jb)_Gz`(G=z8%d!K\~7t.^:x NX1V;'o%T'}`RITc+l=&,JkCr<p[:cAA8 @ UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@Calibri5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qeeyRGw^w^!o20 3qHP $P2!xx T.C. MANAVGAT T0CRET S0C0L MDRL L0M0TED ^0RKET YEN0 KAYIT 00N GEREKL0 EVRAKLARMATSO-Mehmet KLAHLI Ali Doan   Oh+'0,8Xdt   T.C. MANAVGAT TCRET SCL MDRL LMTED RKET YEN KAYIT N GEREKL EVRAKLARMATSO-Mehmet KLAHLINormal Ali Doan3Microsoft Office Word@@3i^@|@lw^՜.+,0 hp eHewlett-Packard Company T.C. MANAVGAT TCRET SCL MDRL LMTED RKET YEN KAYIT N GEREKL EVRAKLAR Konu Bal !"$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNRoot Entry F6P{PData 1Table#1WordDocument74SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q