ࡱ> XZW!bjbj>>4.pTpT     4< 6GrpppppKKKFFFFFFF$IZLpFE KKKKKF ppFKF p pFKFN@Ep@sXgO:B0qFG06GB$LRL`EL ExKKKKKKKFFKKK6GKKKKLKKKKKKKKK" :TR DE0^T0RME RAPORU (TTK m.186) 1) TR DE0^T0RMEN0N AMACINA 0L0^K0N AIKLAMA ----------------- 2) TR DE0^T0RMEN0N SONULARINA 0L0^K0N AIKLAMA ---------------------- 3) YEN0 TRE 0L0^K0N KURULU^ HKMLER0N0N YER0NE GET0R0LM0^ BULUNDUUNA 0L0^K0N AIKLAMA Geerli tr dei_tirme ko_uluna uygunluk; (madde 181) (rn; bir sermaye _irketinin ancak ba_ka trde bir sermaye _irketine veya kooperatife dn_ebilecei) Kollektif ve komandit _irketlerin tr dei_ikliine ili_kin zel dzenleme dikkate al1nmal1 (madde 182) MADDE 182 - (1) Bir kollektif _irket bir komandit _irkete; a) Kollektif _irkete bir komanditerin girmesi, b) Bir orta1n komanditer olmas1, hlinde dn_ebilir. (2) Bir komandit _irket kollektif _irkete; a) Tm komanditerlerin _irketten 1kmas1, b) Tm komanditerlerin komandite olmas1, suretiyle dn_ebilir. ^irket ortaklar1n1n paylar1n1n ve haklar1n1n korunmas1 (madde 183) (oydan yoksun paylar ile imtiyazl1 paylar1n ve intifa senetlerinin durumu ile a1klama) Kurulu_ ve ana bilano hkmlerine uygunluk (madde 184) MADDE 184- (1) Tr dei_tirmede, yeni trn kurulu_una ili_kin hkmler uygulan1r; ancak, sermaye _irketlerinde ortaklar1n asgari say1s1na ve ayni sermaye konulmas1na ili_kin hkmler uygulanmaz. (2) DFL ( * , . Z \  2 2DFHV\^nfnp޾ξ޾vvvvt޾g޾ZhC5CJOJQJaJhWc5CJOJQJaJU"hWchzz5CJOJQJ\aJhWchWcCJOJQJaJhzzCJOJQJaJhWchzzCJOJQJaJhWcCJOJQJaJhWchzz5CJOJQJaJhWchrV5CJOJQJaJhWchWc5CJOJQJaJ"hWchWc5>*CJOJQJaJ#DF, . \ F H  \ $T<<`Ta$gdzz $<<a$gdzz $,^,a$gdzz$ & Fda$gdzzgdzz$a$gdzz $da$gdrVgdWc$a$gdrV$a$gdWc02V^pFVb $$Ifa$gdcC $$Ifa$gdcC$a$gdzz$,<<^,a$gdzz $<<a$gdzz $,^,a$gdzz$ & Fda$gdzzBilano gnyle tr dei_tirme raporunun dzenlendii tarih aras1nda alt1 aydan fazla zaman gemi_se veya son bilanonun 1kar1ld11 tarihten itibaren _irketin malvarl11nda nemli dei_iklikler meydana gelmi_se ara bilano 1kar1l1r. Tr Dei_tirme Plan1n1n dzenlenip dzenlenmediine dair bilgi 4) YEN0 ^0RKET SZLE^MES0 ----------------- 5) TR DE0^T0RMEDEN SONRA ORTAKLARIN SAH0P OLACAKLARI PAYLARA DA0R DE0^0M ORANI OrtaklarTr dei_iklii ncesi paylar1n toplam paylara oran1Tr dei_iklii sonras1 paylar1n toplam paylara oran1Dei_im Oran1 5) ANON0M ^0RKETE DN^M HAL0NDE VARSA ORTAKLAR 0LE 0LG0L0 OLARAK ANON0M ^0RKETE DN^MES0NDEN KAYNAKLANAN EK DEME 0LE D0ER K0^0SEL ED0M YKMLLKLER0 VE K0^0SEL SORUMLULUKLARA 0L0^K0N AIKLAMA Anonim _irkete dn_mesinden kaynaklanan ortaklar1n ek deme ykmllklerinin a1klanmas1 Ortaklar1n dier ki_isel edim ve ykmllkleri ile ki_isel sorumluluklar1n1n a1klanmas1 6) ORTAKLAR 00N TR DE0^T0RMEDEN TR DOAN YKMLLKLERE 0L0^K0N AIKLAMA ----------------------- 0_bu TR DE0^T0RME RAPORU & ../& ./& & ... tarihinde Trk Ticaret Kanununun 186 1nc1 maddesi uyar1nca haz1rlanm1_t1r. Ynetim organ1 Ad1/soyad1 imza bdfhjl[OOOO $$Ifa$gdcCkd$$IfF\4#  t0644 laytcClnprtv[OOOO $$Ifa$gdcCkd$$IfF\4#  t0644 laytcCvxz|~[OOOO $$Ifa$gdcCkdT$$IfF\4#  t0644 laytcCpxz" $ R D!!²²–hWchWcCJOJQJaJhWc5CJOJQJaJhWchzz5CJOJQJaJhWchWc5CJOJQJaJhWchCCJOJQJaJhWchC5CJOJQJaJhWchzzCJOJQJaJ [SSSSC$ & Fda$gdzz$a$gdzzkd$$IfF\4#  t0644 laytcC$ T V X B!D!b!x!!$a$gdWc$a$gdWc$a$gdzz$ & Fda$gdzz $^a$gdzz 21h:pcC. A!"#$% $$If!vh#vz#v #v #v:V F t06,,55 5 5ytcC$$If!vh#vz#v #v #v:V F t0655 5 5ytcC$$If!vh#vz#v #v #v:V F t0655 5 5ytcC$$If!vh#vz#v #v #v:V F t0655 5 5ytcCj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH b@b mmzBa_l1k 4$d@&&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHX@X H+Ba_l1k 5 <@& 56CJPJ\]aJmHsHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok NN J Liste Paragrafd^m$LoL mmz Ba_l1k 4 Char5CJOJPJQJ\aJ`^@` mmz0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHdo"d mmz 3-Normal Yaz1$ 6a$ CJOJPJQJ_HmHsHtH @3 Tablo K1lavuzu7:V0CJOJPJQJ^JaJtH ZoAZ H+ Ba_l1k 5 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .p! blv! 8@0( B S ?!*KT\ ` IJ* - 7 @ 8>" _)R:R3h@(b"BZhe!"Go,% ~~),K)Ge,8(/T K20j<jD4uHrI;K r2>Z"W`"["H%)a6![f"b*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.,^,`o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L.^`5o()p^p`.@ L^@ `L.^`.^`.L^`L.^`.P^P`. L^ `L.^`>*o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.,^,`5o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L. ^`56o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.)^)`o(-^`. L^ `L. ^ `.i^i`.9L^9`L. ^ `.^`.L^`L.8^8`5o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L. ^`5>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.,^,`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(l^l`OJQJ^Jo(o <^<`OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.,^,`o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.8^8`o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.bZ8(/@(_)BZuH)![f -|rI;K:RL8.JW8&:UN2^8.0xm,l.db LH6Ы`@<$c8;b/$CrVYWc=?@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUVYRoot Entry F~gO[Data 1Table *MWordDocument4.SummaryInformation(GDocumentSummaryInformation8OCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q