ࡱ> 02/4bjbj££4 ** 0ACCCCCC$ Hg-g"AA`[7"-04gg*" L:A^AIDAK0 HALLERDE ANON0M ^0RKETLER GENEL KURULLARINDA BAKANLIK TEMS0LC0S0 BULUNDURMA ZORUNDADIRLAR Bakanl1k Temsilcisi bulundurma zorunluluu bulunan anonim _irket genel kurul toplant1lar1, 28.11.2012 tarih ve 28481 Say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanan "Anonim ^irketlerin Genel Kurul Toplant1lar1n1n Usul ve Esaslar1 0le Bu Toplant1larda Bulunacak Gmrk ve Ticaret Bakanl11 Temsilcileri Hakk1nda Ynetmelik" m.32'de dzenlenmi_tir. Madde 32 deki bu dzenlemeye gre; a) Kurulu_ ve esas sermaye dei_iklii bakanl1k iznine tbi olan _irketlerin btn genel kurul toplant1lar1nda (Buna gre; bankalar, finansal kiralama _irketleri, faktoring _irketleri, tketici finansman1 ve kart hizmetleri _irketleri, varl1k ynetim _irketleri, sigorta _irketleri, anonim _irket _eklinde kurulan holdingler, dviz bfesi i_leten _irketler, umumi maazac1l1kla ura_an _irketler, tar1m rnleri lin@ L8>jL &>2~24꽫#hB*CJPJaJnHphtHU,hih/-r5B*CJPJaJnHphtH#h/-rB*CJPJaJnHphtH)h/-rh/-rB*CJPJaJnHphtH/h/-rh/-r5B*CJPJ\aJnHphtH)h/-r5B*CJPJ\aJnHphtH) B D 68 4 $da$gd/-rsansl1 depoculuk _irketleri, rn ihtisas borsas1 _irketleri, ba1ms1z denetim _irketleri, gzetim _irketleri, teknoloji geli_tirme blgesi ynetici _irketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 say1l1 Sermaye Piyasas1 Kanununa tbi _irketler ile serbest blge kurucusu ve i_leticisi anonim _irketlerin genel kurullar1na, Bakanl1k Temsilcisi nin kat1l1m1 zorunlu olacakt1r.) b Genel kurullar1nda elektronik ortamda kat1l1m sistemini uygulayan _irketlerin genel kurul toplant1lar1nda c) Yurt d1_1nda yap1lacak btn genel kurul toplant1lar1nda d) Yurt d1_1nda yap1lacak btn imtiyazl1 pay sahipleri zel kurul toplant1lar1nda e) Gndeminde, sermayenin art1r1lmas1 veya azalt1lmas1 bulunan genel kurul toplant1lar1nda f) Gndeminde, kay1tl1 sermaye sistemine geilmesi veya kay1tl1 sermaye sisteminden 1k1lmas1, kay1tl1 sermaye sistemi tavan1n1n art1r1lmas1na ili_kin konular bulunan genel kurul toplant1lar1nda g) Gndeminde, faaliyet konusunun dei_tirilmesine ili_kin esas szle_me dei_iklii bulunan genel kurul toplant1lar1nda h) Gndeminde, birle_me, blnme veya tr dei_iklii konular1 bulunan genel kurul toplant1lar1nda Bakanl1k temsilcisi bulundurmak zorunludur. 21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok BB /-rapple-converted-space@@ /-r Liste Paragraf ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 4 4 L# @0( B S ?Krs {%#|)/-riNy @(d UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1memeWW!203HP $P/-r2!xx HAVANA Ali DoanOh+'0 px  HAVANANormal Ali Doan2Microsoft Office Word@@~6@~6W՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&()*+,-.1Root Entry F 731TableWordDocument4 SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8'CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q