ࡱ> MOL8bjbj££.>+ <ppppp8d"<<LLL'''i!k!k!k!k!k!k!$#^&N!9p'''''!ppLL!UUU'FpLpLi!U'i!UUV@ L :m% U!!0"1 x&B& 8&p t''U'''''!!U'''"''''&'''''''''" 6:SERMAYE DZELTMES0 OLUMLU FARKLARININ TESP0T0NE DA0R SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0RL0K RAPORU Rapor Tarihi :& . /& ./20... Rapor Say1s1 : 20.../... 1-0NCELEMEY0 YAPAN SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R0N: ADI SOYADI : BALI BULUNDUU ODA : .......... SMMM ODASI RUHSAT NUMARASI : ODA S0C0L NUMARASI : BRO S0C0L NUMARASI : KA^E NUMARASI : 0^ ADRES0 : TELEFON : VERG0 DA0RES0/NO : 2-TESP0T0 YAPILAN F0RMANIN: NVANI : ADRES0 : VERG0 DA0RES0, HESAP NO : SERMAYES0 : T0CARET S0C0L0 MDRL : .......... T0CARET S0C0L NUMARASI : MERS0S NUMARASI : 3-^0RKET0N YASAL DEFTERLER0N0N TASD0K0NE 0L0^K0N B0LD0R0M: a) Tespitin Yap1ld11 Y1la Ait Defterler: Y1l1Yasal Defterin Nevi Tasdik Makam1 Tasdik TarihiYevmiye NoYevmiye Defteri Defter- Kebir Envanter Defteri b) Sermaye Olumlu Fark1n1n Olu_tuu Y1la Ait Defterler: Y1l1Yasal Defterin Nevi Tasdik Makam1 Tasdik TarihiYevmiye NoYevmiye Defteri Defter- Kebir Envanter Defteri 4-0NCELEMELER: JLhj 6 8 H N f h .0D*hjl XZbƾƴ痒~vvvh=hU\h=h=\h3CJOJQJaJ h3\ h=h,Vh=h :u\ h=h3 h=>*\h=h,V>*\h=hO h=h= hhhh,V\h hh=h=h,V\ h5\hh,V5\.j B : n l $ z Fgd= d^gd=gd $da$gd :u $da$gdFxlv d$Ifgd=  E<<<<< d$Ifkd$$Iflr3 #F3FNFO FF t0644 lBalyt3E<<<<< d$Ifkd$$Iflr3 #3FNO t0644 lBalyt3RTVXE<<<<< d$Ifkd$$Iflr3 #3FNO t0644 lBalyt3XZ\E9900 d$If dgd=kda$$Iflr3 #3FNO t0644 lBalyt3hjRT.....D//00000"1,10121D1F1R2T2^2`2j2l2|2~222222233 3"3$34363h4j4¸︮Ԥﮚh=hf.>*\h=hf.\Uh=h=>*\h=h,V>*\h=hU>*\h=h=\ h\ h=\h3CJOJQJaJ h3\h=h,V\h=hU\;6Rhjl<kd,$$Iflr3 #F3FNFO FF t0644 lBalyt3 d$IfL<kd$$Iflr3 #3FNO t0644 lBalyt3 d$IfLNPRTV<kd$$Iflr3 #3FNO t0644 lBalyt3 d$If</ dgd=kd$$Iflr3 #3FNO t0644 lBalyt3 d$If00.1012133$3v6x6z6*7777888dgd :udgd= d^gd= d^gd :u dgd=^irket, 5024 Say1l1 Yasa uyar1nca enflasyon dzeltmesi i_lemine tabi tuttuu ....... ve ........ y1llar1na ait denmi_ sermayenin dzeltilmesi sonucu ortaya 1kan .........................-TL SERMAYE DZELTMES0 OLUMLU FARKLARI HESABINA (502 Hesap) a_a1daki tarih ve say1s1 belirtilen yevmiye maddesi ile muhasebe kayd1n1 yapm1_t1r. Y1l1 Yevmiye Tarih ve No Tutar ^irketin defter kay1t ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, SERMAYE DZELTMES0 OLUMLU FARKLARI hesab1n1n olu_turulmas1; Vergi Kanunlar1, Tek Dzen Hesap Plan1 ve Genel Kabul Grm_ Muhasebe Kurallar1na gre yap1ld11 tespit edilmi_tir. 5-SONU: ^irketin; defter kay1t ve belgeleri incelenmi_, inceleme sonucunda enflasyon dzeltmesi sonucu olu_an dzeltme kalemlerinin doru ve eksiksiz _ekilde hesapland11, sermayenin dzeltilmesi sonucu ortaya 1kan .........................-TL nin SERMAYE DZELTMES0 OLUMLU FARKLARI HESABINA kaydedildii, bu kalemlerin sermaye art1r1m1nda kaynak olarak gsterilmesinde, yasal mevzuata ayk1r1 bir durum olmad11 tespit edilmi_tir. SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R Ekler Mizan / Bilano Mali m_avir faaliyet belgesi   PAGE Yararlan1lan kaynak: 0stanbul SMMO j4l445`5|5t6v6778n8p8r8t8v8z8|88888888888888888ǿ⿷yh}h,VCJaJh}CJOJQJaJh^{h}CJOJQJaJh,V h,V0Jjh,V0JUhW`jhW`Uh=h=\ h=h= h=\ h,V\h=h,V>*\h=h,V\ h\h=h\hh\!8808n8p8r8t8x8z8~8888888888888gd}&`#$ddgd :u & Fgd=gd=,1h. A!"#R$% $$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3$$Ifl!vh#v3#vN#vO #v#v:V l t06535N5O 55/ Balyt3^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtH8@8 =Ba_l1k 4$@&5\RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiVi@V 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok NCN Gvde Metni Girintisi ^8 @8 0Altbilgi p#4)@4 Sayfa Numaras1@!@ = Ba_l1k 4 Char5CJ\aJ828 }0stbilgi p#:A: }0 stbilgi CharCJaJ:Q: }0 Altbilgi CharCJaJF@bF }0 Balon MetniCJOJQJ^JaJLqL }0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] h "> ;;;>j48 FXL88 >!8@0( B S ?+ - . 0 1 3 4 6 7 f i mprtgq"?FJRT m + - . 0 1 3 4 6 7 f i %&45lmgq"% ( * + + - . . 0 1 3 4 6 7 B d f i pEhKBWdԴ(nv^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`o(-^`o()pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.(nKBWpECML',AXfZBh,Vv#f.C<ISgpSYW`Rq :uU=3~j*}$MO$+ - @55554h .UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@Calibri7. [ @Verdana5. .[`)TahomaA$BCambria Math"ee7& !R20& & 3QHP $Pj2!xx 17M.BA^ER Ali Doan  Oh+'0D  $,4<17M.BAERNormal Ali Doan2Microsoft Office Word@@:"@k@k ՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company& 17 Konu Bal !"#$%&')*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNRoot Entry F05LPData 1Table(&WordDocument.>SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q