Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Sayın Üyemiz, 

4703 Sayılı Kanunun yerine geçmek üzere "Ğrğn Güvenliği ve Teknik DÜzenlemeler Kanunu 7223 sayı numarası ile 12 Mart 2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşmıştır. 

7223 Sayılı Kanun aşağıdaki hususları düzenlemektedir.

  • İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de hali hazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.
  • Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyidw getirilmektedir.
  • E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.
  • İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde , kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.
  • Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıyasatmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.
  • Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.
  • Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak syretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu Kanun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup yönetmelik aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

7223 Sayılı Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm