Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz;

30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen
yönetmelikler yayımlanmıştır.


 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

 

Kamu İhale Mevzuatına İlişkin Değişiklikler
Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğler 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Değişiklik Yürürlük/Geçerlik
Tarihi
İlgili Mevzuat
A  -  İlan  ve  duyuru  tarihine  bakılmaksızın  değişikliklerin  yayımı  tarihinden  (30.11.2021)  20  gün  sonra  (20.12.2021)  yürürlüğe  girecek
düzenlemeler
1 - İhale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine ilişkin  olarak  standart  formlarda  yer  alan  başvuru  sürelerinin,  bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. İlan ve duyuru tarihine bakılmaksızın   yayımı tarihinden     20     gün
sonra (20.12.2021)
İhale   Uygulama   Yönetmelikleri   (Mal,   Hizmet, Yapım,   Danışmanlık,   Çerçeve,   Elektronik)   eki standart formlarda ve İhalelere Yönelik Başvurular
Hakkında Tebliğ ekinde değişiklikler yapılmıştır.
B – Yayımı (30.11.2021) tarihinden 20 gün sonra (20.12.2021) yürürlüğe girecek ve ilan veya duyuru tarihleri dikkate alınacak düzenlemeler
2  -  Mal  ve  hizmet  alımı  ile  yapım  işleri  ihalelerinde  aşırı  düşüktekliflere  ilişkin  maddeler  ile  bu  hususların  ilgisi  bulunduğu  diğermevzuatta,  ihalenin  aşırı  düşük  teklif  tespit  ve  değerlendirme  işlemleriyapılmaksızın sonuçlandırılmasına izin veren düzenlemeler yürürlüktenkaldırılmıştır.   Buna   göre,     ihale   ilanı   ve   dokümanında   belirtilmekkaydıyla,  yaklaşık  maliyeti  hizmet  alımlarında  eşik  değerin  yarısınakadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırıdüşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunanisteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi konusundaidarelere takdir yetkisi tanınmıştır. Yaklaşık maliyeti belirtilen değerlerinüzerinde  olan  ihalelerde  ise  aşırı  düşük  teklif  açıklaması  istenilmesizorunlu olmaya devam edecektir. İlan      ve      duyurusu(20.12.2021)            vesonrasında             olanihalelerde         İhale  Uygulama  Yönetmeliklerinin  (Mal,  Hizmet,Yapım)  aşırı  düşük  tekliflere  ilişkin  maddeleri,  buYönetmeliklerin    eki    tip    idari    şartnameler    ileElektronik İhale Uygulama Yönetmeliği eki Ek-3’teyer   alan   Yeterlik   Bilgileri   Tablosu   Sunulan   veTekliflerin  Elektronik  Ortamda  Alındığı  İhalelerdeUygulanacak  Tip  İdari  Şartname  ve  Kamu  İhaleGenel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.    
3  –  Aşırı  düşük  teklif  sorgulaması  yapılan  elektronik  ihalelerdeisteklilere     ait     yükümlülüklerin     yerine     getirilmemesi     halindegerçekleştirilecek      işlemler      ve      ihale      komisyonlarının      teklifdeğerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur.    İlan      ve      duyurusu(20.12.2021)            vesonrasında             olanihalelerde    İhale  Uygulama  Yönetmeliklerinin  (Mal,  Hizmet,Yapım)  elektronik  ihalelere  ilişkin  maddeleri  ileElektronik İhale Uygulama Yönetmeliği eki Ek-3’teyer   alan   Yeterlik   Bilgileri   Tablosu   Sunulan   veTekliflerin  Elektronik  Ortamda  Alındığı  İhalelerdeUygulanacak   Tip   İdari   Şartnamede   değişiklikleryapılmıştır.