Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

KOBİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

KOBİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

Sayın Üyemiz

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) - Türkiye misyonu, COVID-19 pandemi sürecinden olumsuz etkilenen, özellikle Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin toparlanmalarına ve güçlenmelerine destek olmaya yönelik bir program geliştirmiştir. Bu program ile birlikte IOM, temel ekonomik altyapıyı korumak amacıyla birincil ve ikincil ekonomik faaliyetlerde yaşanan kayıpları ve güçlükleri azaltmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. İşletmelere sağlanacak bu destekle; ekonomik aktivitelerin yeniden canlanması, sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması ve işletmelerin geleceğe yönelik yatırım yapmaya teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede IOM; Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir’deki Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin ekonomik yenilenmelerine katkı sağlamak amacıyla “İşletme Geliştirme Fonu” (İGF) başvuru çağrısına çıkmıştır. Program dahilinde IOM, işletmelere nakit hibe desteğinde bulunmayı planlamaktadır. Hibe desteği, işletme ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yeni iş imkanlarının yaratılmasına yönelik olarak hazırlanacak iş planı değerlendirilerek belirlenecektir. İGF programı, belirlenen illerdeki Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelere hızlı ve çözüm odaklı bir sermaye desteği sağlayarak seçilen işletmelerin iş geliştirmelerine katkı sağlamak ve bu yolla da özel sektörün büyüme kapasitesini ve iş yaratma potansiyelini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Başvuru sahiplerinin “İlgi Beyanı” formunda verdiği bilgiler detaylı olarak incelenecek ve gerekli bulunan durumlarda başvurularına dair geri bildirim yapılacaktır. İkinci aşamada ilk başvurusu uygun bulunan adaylardan beyanlarını destekleyecek dökümanlar ile birlikte tam bir iş planı sunmaları beklenecektir.

Tüm başvuru sahipleri, “İlgi Beyanı” formunda istenilen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde iletmeli ve aşağıda belirtilen minimum uygunluk kriterlerini karşılamalıdır, aksi takdirde başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

İGF Uygunluk Kriterleri:

IOM İGF başvuru çağrısı, aşağıdaki kriterleri karşılayan Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelere açıktır:

 • 5 ila 50 arasında çalışana sahip olmak
 • Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir illerinden birinde kayıtlı ve faaliyet gösteriyor olmak
 • Aşağıda belirtilen (sınırlı olmamakla beraber, öncelikli) sektörler ve alt sektörlerde faaliyette bulunuyor olmak

 

İL

SEKTÖR(LER)

ALT- SEKTÖR(LER)

Adana

İmalat, Tarım

Tekstil & Giyim Ürünleri, Gıda, Mobilya, Makine Ekipman, Kimyasal Ürünler, Metal Ürünleri, Kauçuk ve Plastik Ürünler, Metalik Olmayan Mineral Ürünler

 

Gaziantep

 

İmalat, Hizmet, Tarım, Ticaret

 

Tekstil, Gıda, Kimya/ Makine/ Metal, Plastik Atık Geri Dönüşümü, Orman Ürünleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Elektrik ve Elektronik 

 

Şanlıurfa

İmalat, Tarım

Gıda, Tekstil, Elektronik, Basımhane, Ayakkabı İmalatı, Tarıma Dayalı İş Kolları

İzmir

İmalat, Hizmet, Tarım

Tekstil, Kimya, Mobilya, Atık Geri Kazanımı, Plastik Atık Geri Dönüşümü, Yenilenebilir Yeşil Enerji, Ayakkabıcılık, Paketleme, Kalıpçılık ve Gıda

 

 • En az 3 yıldır faaliyet gösteriyor olmak
 • Firma sahibinin ya da sahiplerinin Türkiye vatandaşı ya da göçmen olması
 • Firma bünyesinde resmi, kayıtlı Türkiye vatandaşı ve göçmen çalışanların olması

İşletmelerin Seçiminde Etkili Olabilecek Diğer Kriterler:

 

Aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirme niyetindeki Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmeler, değerlendirme aşamasında öncelikli olacaktır:

 

 • Talep edilen hibe tutarıyla orantılı olarak yeni istihdam potansiyeli sunmak
 • Yapılan iş vesilesiyle, üretilen ürün ya da hizmetlerle, sosyal etki yaratma isteğinde olmak veya mevcut sosyal etkiyi kanıtlayabilmek. Örneğin: kadın, engelli bireyler gibi daha kırılgan grupların işe dahil edilmesi, mülteci ve ev sahibi topluluk arasındaki sosyal uyumu destekleyici ürün veya hizmetlerin sunulması
 • İşletmenin iş modelinin yenilikçi ve sürdürülebilir olması ve çevresel sürdürülebilir üretim modellerini, yeşil üretim pratiklerini, yenilenebilir enerji kullanımını, geri dönüşümü vb. desteklemesi ve bünyesine entegre edebiliyor olması

 

İGF, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve tam zamanlı iş yaratma potansiyelini en iyi şekilde ele alabilmek adına çok aşamalı bir değerlendirme süreci yürütecektir. İlk aşamada, başvuru sahipleri “İlgi Beyanı” formunu dolduracak ve sunacaklardır. Uygun bulunan işletmelerin ikinci aşamada detaylı bir iş planı formu sunmaları beklenecektir. Yatırım değerlendirme komitesi, detaylı iş planlarını seçim kriterlerine göre değerlendirecek ve hibe almaya uygun başvurular belirlenecektir.

 

Başvuru sürecini ve hibe hak edişine giden süreci başarı ile tamamlayabilmek için başvuru yapmayı düşünen Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir:

 

İlgi Beyanı:

 

 • İşletme ve yapılan iş ile ilgili bilgiler ile talep edilen hibe miktarını belirterek “İlgi Beyanı” formunu doldurmak
 • Başvuru tarihindeki güncel şahsi ve ticari borçları deklare etmek

 

Tam Başvuru:

 

Sunulan “İlgi Beyanı” formları uygun bulunan işletmeler, tam başvuru aşaması için davet alacaktır. Tam başvuru sürecinde aşağıdaki belgelerin sunulması beklenecektir:

 

Zorunlu:

 1. Eğer ortaklı ya da hissedarlı bir işletme ise ortakların ve hissedarların iletişim bilgilerini, işletme içindeki rollerini içeren liste
 2. Eğer ortaklı bir işletme ise ortakların ya da hissedarların ortaklık oranlarını içeren liste
 3. İş planı kapsamında işletmenizin vereceği desteği yüklenebileceğinizi gösteren mali yeterlik bildirimi
 4. İşletmenin yasal olarak kayıt işlemlerinin tam olduğunu ispatlayacak tüm belgeleri sunmak (Vergi numarası, oda kayıt belgesi, ilgili bakanlık ve belediyelerden alınması gerekli kayıt belgeleri ve ruhsatlar, imza sirküleri, ticari sicil kaydı vb.)
 5. Firma sahibinin sosyal sigorta kaydı ve vergi dökümü
 6. İşletmede çalışanların tam listesi, maaş ve sigorta dökümleri
 7. Mali müşavir onaylı vergi, beyanname ve finansal kayıtlar
 8. Pazarlama ve rekabet stratejileri ve finansal planlamaya dair detaylı bilgi içeren iş planı
 9. SGK ve vergi dökümü

 

Tam başvuru aşamasına geçmeye uygun bulunan işletmelere, başvuru esnasında ve iş planlarında verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla telefonla ulaşılacak ve / veya ziyaretler düzenlenecektir. Bu süreçte IOM İGF proje ekibi ve başvuru sahibi işletmeler; yapılacak anketler, mülakatlar ve işletme sahibinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda verilecek hibenin türünü ve detaylarını birlikte kararlaştıracaktır.

 

Nasıl başvurulur?

 

 1. Lütfen “İlgi Beyanı” formu ve başvuru çağrısını dikkatlice okuyunuz.
 2. Excel formatındaki “İlgi Beyanı” diye isimlendirilen formu indiriniz. Tüm gerekli bilgileri doldurduktan sonra formu imzalayarak en geç 28 Ekim 2022 tarihine kadar iomturkeytenders@iom.int adresine konu kısmında TD-GZT-2022-0482 kodunu kullanarak iletiniz.
 • Konu kısmında ilgili kod bulunmayan başvurular tarafımıza ulaşmamaktadır, bu konuya özellikle dikkat edilmesi rica olunur.
 1. Başvuru ve program hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sorularınızı en geç 28 Ekim 2022’e kadar ProcSupportGZT@iom.int mail adresine iletebilirsiniz.
 2. Gönderdiğiniz ilgi beyanı formunun projeye uygun bulunması durumunda, tarafınıza gönderilecek olan “Tam Başvuru Formu”nu doldurunuz. IOM tarafından “Tam Başvuru Formu”nu ve ilk geri bildirimi aldıktan sonra formu 10 gün içerisinde doldurup tüm destekleyici dokümanlar ile birlikte iomturkeytenders@iom.int e-mail adresine gönderiniz.
 3. Verilen tarihlere uymayan başvurular otomatik olarak seçim sürecinin dışında kalacaklardır.
 4. Tam Başvuru Formu’nun zamanında gönderilmesini takiben IOM proje ekibi işletme sahipleriyle yapılacak görüşmeleri planlamak ve sürecin kalanına dair bilgilendirme yapmak için başvuru sahipleri ile iletişime geçecektir.

 İlgili Linkler: 

https://turkiye.iom.int/tr/bizimle-calisin-satin-alma

https://turkiye.iom.int/procurement-notices

 

EOI İLGİ BEYANI