Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN SEKTÖRLER HAKKINDA

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN SEKTÖRLER HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a gelen yazıda;

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/Faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardı salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği belirtilmektedir.

Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibari ile vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alındığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibari ile kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerde herhangi birisinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanının dikkate alınacağı bildirilmektedir.

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinin, 01.12.2020 tarihinden (bu tarih dahil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilmesi, e-Defterlerin oluşturulmasının, imzalanmasının, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresinin,  mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırası ile her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince, sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebebin, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı bildirilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

Vergi Mükellefleri İçin Mücbir Sebep Hakkında Yazıya Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız