Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

YAZILIM SEKTÖRÜ HİSER PROJESİ DUYURUSU

YAZILIM SEKTÖRÜ HİSER PROJESİ DUYURUSU

GAZİANTEP TİCARET ODASI TARAFINDAN, TİCARET BAKANLIĞI ‘TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜ’NÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALİTY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI’ HAKKINDA KARAR KAPSAMINDA, İHRACAT ve ULUSLARARASI REKABETİ ARTIRMAK AMACI İLE GAZİANTEP’TE FAALİYET GÖSTEREN YAZILIM VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ FİRMALARINA YÖNELİK PROJE BAŞLATILMASI PLANLANMAKTADIR. BU KAPSAMDA 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.30’DA GTO HİZMET BİNASINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEKTİR.

 

Bilindiği gibi Türkiye İhracat Stratejisi ile ihracat odaklı büyüme hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle, dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmelerini sağlamaktır. 

Sektörlerimizde sürdürülebilir ihracatı artırmak ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için hedef odaklı adımlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla Ticaret Bakanlığı Türkiye Bilişim Sektörü’nün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hakkındaki karar kapsamında, işbirliği kuruluşları önderliğinde bir araya gelen bilişim firmaları, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek gereken somut adımları atabilme imkânı bulmaktadır. Karar kapsamında aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek ortak sorunlarına ortak çözümler üretme ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturma imkânı bulabilmektedir.

 

Bu amaçla, Odamız önderliğinde “GTO Bilişim Kümesi”nde bir araya gelecek olan yazılım ve bilişim firmaları, uluslararası pazarlara girmek için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek gereken somut adımları atabilme, birlikte hareket ederek ortak sorunlara ortak çözümler üretme ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturma imkanı bulabilecektir. Bakanlığın ilgili destek kararı gereği projede en az 10 (on) firmanın yer alması gerekmektedir. Proje süresi 3 yıl olup talep edilmesi durumunda Bakanlık onayıyla 2 yıl daha uzatılabilmektedir.

Proje süresince gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin giderlerin %75’i Bakanlık tarafından desteklenecek olup, %25’lik kısım ise faaliyete katılım sağlayan firmalardan katkı payı olarak tahsil edilecektir.

Bu amaçla projede yer alacak ve destekten yararlanacak firmalar için ön talep toplama çalışması yapılacaktır. İlgilenen yazılım-bilişim firmalarının 12 Haziran tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Projeye dahil olacak firma sayısı kontenjanlarla sınırlı olup duyuru aşamasında taleplerin toplanması hedeflenmektedir.

 

Destek kapsamında yürütülecek olan projede yer alacak olan ilgili firmalar aşağıdaki faaliyetlere katılma, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma imkânı bulacaklardır:

İHTİYAÇ ANALİZİ: Proje kapsamında firmaların, ihracat, uluslararası pazar bilgisi, yönetim ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik ihtiyaç analizinin yapılması ve gerekli görülen ihtiyaçların proje kapsamında çözülmesi. Yurt dışında bulunan potansiyel alıcıların veya hedef pazarların profesyonel anlamda belirlenmesi, firmaların ihracatlarını arttırabilmek adına yol haritası çizilmesi.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI: Proje kapsamında eğitim ve danışmanlık (Bilişim Şirketlerinde Dış Ticaret Yönetimi, Dijital Pazarlama ve Veri Yönetimi, Markalaşma, İnovasyon ve Kümelenme, Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yazılım Şirketlerinde Ürün Yönetimi ve Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konularda) programlarından faydalanılması.

Örnek Konular:

 1. Pazarlama analizlerinin doğru yapılması ve bu anlamda doğru araçlar ile analizler yapılarak müşteri ve rakip trendlerinin takip edilmesi,
 2. Dijital pazarlama, insan kaynakları yönetimi, inovasyon vb. alanlarda teknik desteğin sağlanması,
 3. İlgili pazarda ihtiyaç duyulan belge ve sertifikaların alımının sağlanması
 4. İhale yönetimi, şartname hazırlama,

YURT DIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI:

 1. Uluslararası pazarların ve bu pazarlarda organize edilen fuar ve etkinliklere katılım,
 2. Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi,
 3. Yurt dışı pazar ziyaretlerinin yapılması ile üreticilerin vizyonunun genişletilmesi ve uluslararası pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapılması,
 4. Eşleştirme faaliyetleri ile projenin bölgede rekabetsel avantajları belirlemesi ve ilgili alanda başarılı firmaların veya bölgelerin kıyaslama ile incelenmesi, bilgilerin elde edilmesi.

Projenin Süresi: Proje 36 ay sürecektir.

İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar: 

 1. Proje’de yer almak isteyen firmaların Gaziantep'te yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet göstermeleri,
 2. Firmaların GTO üyesi olması,
 3. Firmaların web sitesine sahip olması (en az 1 yabancı dil de bulunmalıdır.)
 4. Destekten faydalanmak isteyen firmaların işbirliğine açık olmaları,
 5. Proje kapsamında yer alacak firmaların 36 ay boyunca faaliyet ve belirlenecek etkinliklere aktif olarak katılma isteklerinin olması
 6. Firma yapılarının şahıs şirketi olmaması.

ÖNEMLİ NOT: Proje kapsamında oluşturulacak grup sektörel olarak (yazılım-bilişim) kümelenecek firmalardan oluşturulacak olup katılım sağlayacak firmalar için kontenjan sınırlı sayıda olacaktır.

 İlgilenen firmaların kayıt formunu en geç 11 Haziran Salı günü saat 17:00'ye kadar doldurmaları gerekmektedir.

KAYIT OL BUTONU WEB SİTESİ