Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

14 – 18 Ocak 2020 tarihleri arasında , İspanya’nın Endülüs Bölgesine düzenlenecek olan “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi ” İnceleme Gezisi Hizmet Alımı İhalesi

14 – 18 Ocak 2020 tarihleri arasında , İspanya’nın Endülüs Bölgesine düzenlenecek olan “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi ” İnceleme Gezisi Hizmet Alımı İhalesi (Tamamlandı)

 
Sayın Üyemiz
 
14 – 18 Ocak 2020 tarihleri arasında , İspanya’nın Endülüs Bölgesine düzenlenecek olan “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” İnceleme Gezisi Organizasyonu için ihaleye çıkılmış olup, ilgili İdari ve Teknik Şartname odamız web sitesi www.gto.org.tr'de yayınlanmıştır.
 
Son Teklif Verme Tarihi : 02.12.2019, Pazartesi
Saati : 10:00 'dır.
 
Pazarlık Usulü Gerçekleşecek İhale Tarihi : 02.12.2019, Pazartesi
Saati : 14.00'dür.
 
GTO Endülüs Bölgesi İş Gezisi İhale Hazırlığında
Dikkat Edilecek Hususlar
 
 
 
1. Teklif verecek firmalar ihaleye katılacaklarının bilgisini e-posta yoluyla tarafımıza (sezinarikan@gto.org.tr) bilgi vermekle yükümlüdür.
2. 13.11.2019 tarihinde yayınlamış olduğumuz İhale şartnamesi ve taslak program detaylarında değişiklikler yapılmıştır. Yeni teklifinizi bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak hazırlamanızı rica ederiz.
3. İhale dosyaları 2 dosya (biri teknik, biri de mali) olmak üzere hazırlanıp kapalı yerleri kaşelenip ilgili ihale adı üzerinde belirtilecek şekilde 2 Aralık 2019 Pazartesi tarihi saat 10.00’a kadar GTO 4. Kat Sezin Darvish’e teslim edilecektir. (Tek zarf olarak sunulan teklifler geçersiz sayılacaktır.)
 
 
 
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.
 
 
 
Pazarlık usulünde gerçekleştirilecek ihale ise 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da GTO’da gerçekleştirilecektir. Belirtilen saatte ihale yerinde imza yetkisi bulunan şirket yetkilisinin bulunması önem arz etmektedir.
 
 
 
Ayrıca, size duyuruya ek olarak gönderilen kontrol formunu dikkatlice doldurmanız ve ihale dosyanızı kontrol etmenizi rica ederiz.
 
 
 
A. Teknik teklif zarfınızda;
 a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya Meslek Odası Belgesi (Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Sureti),
 c. Teklif vermeye yetkili kişiye ait imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 d. İhale şartnamesinde bulunan faaliyetlere yönelik hizmet teklifinizin detayları ve çözüm önerileriniz (konaklama, transfer hizmeti vb. detaylar), Rehber ve Acente Temsilcisi CV’leri,
 e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 f. İhalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin en az bir belge( Son dönem bilançosu, Banka Mevduat Hesap Dökümü, ,
 g. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin en az bir belge (TURSAB Belgesi vb.),
 h. Firmanın SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge bulunmalıdır.
 i. Şartnamede yer alan, “İsteklilere Talimat” kısmını (sf.4’ten itibaren) dikkatli bir şekilde okuyup kaşeleyip, imzalayarak Teklif Dosyanızın içine koyunuz.
 
 
 
B. Mali teklif zarfında ise;
 a. İhale şartnamesinde belirtilen hizmetlere ayrı ayrı ve toplamda verdiğiniz teklif rakamları bulunmalıdır. ( Doldurulacak mali teklif tablosu şartname eklerinde mevcuttur.)
 b. Tüm fiyat tekliflerinin TÜRK LİRASI cinsinden verilmesi önemli ve zorunludur.
 c. Ayrıca vize işlemleri için belirleyeceğiniz rakam toplama dahil edilmeden bilgi amaçlı mali teklif zarfınızın içerisinde bulunmalıdır.
 
 
ÖNEMLİ NOT: Faal bütçe 135.000,00 TL’dir fakat bu meblağ üzerindeki teklifler de değerlendirmeye alınacaktır. İhalede yapılacak olan teknik değerlendirmeden sonra mali değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca teklifler açıldıktan sonra pazarlık usulü ihale olduğundan ikinci bir teklif sunulabilecektir.